דיני עבודה - ליווי עסקאות

המחלקה מייצגת חברות גדולות במשק הישראלי, כמו גם תאגידים גדולים מחוץ לישראל, בכל הנוגע למשפט העבודה הישראלי. מיקומה של המחלקה במשרד מסחרי גדול, כמי שמלווה נתח ניכר מן העסקאות היוצאות אל הפועל במסגרתו, מאפשר לה לספק ייעוץ בתחום דיני העבודה בכל הרבדים הנדרשים, החל מייעוץ אסטרטגי בהיבט הארגוני ובתחום משאבי אנוש, תוך יישום ניסיון המחלקה והתאמתו לצרכים הארגוניים, וכלה במתן ייעוץ נקודתי בתחום משפט העבודה.

במסגרת זו, מלווים עורכי הדין את בדיקות הנאותות; משתתפים במשאים ובמתנים לגיבוש העיסקה ומסייעים בניסוח פרקי ההסכם שעניינם המשאב האנושי; מלווים ומייעצים בקשר עם עריכת הסכמי העסקה או העברת עובדים, עריכת הסכמי העסקה עתידיים ועריכת הסכמי פרישה של עובדים, ובכלל זה עובדים בכירים; וכן מעניקים ליווי וייעוץ בקשר עם החובות השונות החלות על הארגון אגב העסקה או השינוי המבני, שעה שמדובר בחברה ציבורית או שעה שמדובר במקום עבודה מאורגן.

"Knowledgeable and innovative professionals who respond to enquiries swiftly and efficiently."

Chambers & Partners | 2020

"The team advises on the full spread of related work, with particular expertise in transactions, restructurings and complex disputes."

The Legal 500 | 2020

"Well-known employment practice offering extensive services for both domestic and international employers on a range of matters."

Chambers & Partners | 2019

"Handles employment issues related to major, often cross-border acquisitions and labour disputes appearing before various levels of the courts."

Chambers & Partners | 2019

"Goldfarb Seligman & Co. represents corporate clients in union negotiations as well as in the labour court and assists multinationals with Israeli labour compliance."

The Legal 500 | 2018