פרויקטים ותשתיות

משרדנו מלווה נתח ניכר של פרויקטי תשתית מהגדולים במדינה, ובכלל זה פרויקטים ומיזמי תשתית בתחומי תחבורה, אנרגיה, פיתוח ומים.

הצוותים המשפטיים מעניקים ליווי וייעוץ מקיף בכל השלבים בהוצאת מיזם התשתית אל הפועל – החל מליווי ההליך המכרזי, עובר דרך ייעוץ וליווי מול הרגולטור, ייעוץ וליווי הליך המימון, ליווי הליכים סטאטוריים, עריכת כלל ההסכמים הנוגעים לפרויקט, וכלה בליווי שוטף בשלב הביצוע. אנו מעניקים ייעוץ בכל נקודת זמן, תוך סיוע לעוסקים בתחום בקידום הפרויקטים ובקבלת ההחלטות הנכונות ביותר עבורם.

עורכי הדין מעניקים ללקוחותיהם, ביניהם תאגידים ממשלתיים, חברות פרטיות וציבוריות, לרבות חברות בינלאומיות, סל שירותים מקיף הכולל טיפול באספקטים כלכליים, מימוניים ותפעוליים, ובכלל זה השגת ההיתרים, הזיכיונות, הרישיונות והאישורים הנדרשים לשם הקמה ותפעול של מיזמים, ייעוץ בהליך הכנת ההצעה, וניהול משאים ומתנים עם הצדדים האחרים המעורבים במיזם.

משרדנו צבר ניסיון משמעותי בליווי פיננסי ובניהול עסקאות מימון בקשר עם תשתיות למיזמים, כגון (PPP (Private Public Partnership ומערכות (PFI (Private Finance Initiative, לרבות ייעוץ וליווי במשא ומתן לגבי הסדרי הלוואות לזמן ארוך ולגבי הסדרי מימון לתקופות ביניים. עורכי הדין מלווים מקרוב בעסקאות מימון רחבות היקף, בישראל ומחוצה לה, תוך יצירת מכשירים פיננסים מורכבים.

משרדנו בעל מומחיות ייחודית בליווי פרויקטים תחבורתיים. לאור הקצאת התקציבים המשמעותית של השנים האחרונות על ידי משרדי האוצר והתחבורה לפיתוחם של פרויקטים תחבורתיים, מקודמים בשנים האחרונות פרויקטים רחבי היקף, בכל רחבי הארץ. משרדנו מלווה שורה ארוכה מהם, בין היתר לאור ניסיונו המשמעותי בליווי פרויקטים תחבורתיים מהגדולים שבוצעו בישראל בשנים האחרונות, ובכלל זה ליווי תכנון וביצוע של פרויקטים תחבורתיים מורכבים המבוצעים בתווך עירוני צפוף.

כמו כן, משרדנו נהנה ממוניטין משמעותי בליווי וקידום פרויקטי תשתית בתחום האנרגיה, וביניהם הקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל, תשתיות חלוקה של גז טבעי, עסקאות לרכישה והולכה של גז טבעי, הקמת מתקנים לאנרגיה סולארית ואנרגית רוח, ליווי הליכים מכרזיים בתחום תשתיות האנרגיה ועוד. בנוסף, היה משדרנו מעורב בליווי גופים שונים בתחום תשתיות המים בארץ ובחו"ל, לרבות מיזמים הנוגעים למתקני התפלה.

עורכי הדין פועלים באופן סינרגטי עם מחלקות המשרד השונות, וכפועל יוצא מעניקים ייעוץ מקיף באשר להיבטי מימון, רגולציה, חוזים, נדל"ן, תכנון ובניה, ליטיגציה, מיסים, איכות הסביבה, ועוד.

"With firm-wide strengths in finance, litigation, planning and construction, and high-value international corporate transactions, Goldfarb Seligman & Co. advises domestic and international corporates, state-owned companies, investors and lenders on financing and investment transactions, and development agreements in a huge variety of infrastructure projects."

The Legal 500 | 2020

"A leading full-service firm that remains a market leader for road and rail matters."

Chambers & Partners | 2019

"Well placed to advise on the various stages of infrastructure and energy project development."

Chambers & Partners | 2018

"Highly active in the infrastructure sector."

Chambers & Partners | 2014

"Goldfarb Seligman & Co. advises on the full spectrum of project finance and infrastructure developments, including transport and energy projects, both domestically and abroad."

The Legal 500 | 2013

ניסיון מקצועי

מכרז 'אופק רחב' של משרד הביטחון
מיליארדי ש"ח

ייצוג אחד המציעים במכרז למימון, לתכנון, להקמה, לתפעול ולאחזקה של פרויקט 'אופק רחב' ברמלה.

המכרז להקמת הקו הירוק והקו הסגול של הרכבת הקלה בתל אביב.
10 מיליארד ש"ח

ייצוג קבלן ההקמה במכרז למימון, לתכנון, להקמה ולתחזוקה של הקו הירוק והקו הסגול של הרכבת הקלה בתל אביב, שפורסם על-ידי נת"ע. שווי המכרז מוערך בכ-10 מיליארד ש"ח.

המכרז להקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים
10 מיליארד ש"ח

ייצוג קבלן ההקמה באחת הקבוצות המתמודדות במכרז להקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים, בשווי מוערך של כ-10 מיליארד ש"ח.

מגן דוד אדום-מד"א
מאות מיליוני ש"ח

ייצוג מד"א במכרז להקמת בנק הדם בשווי מאות מיליוני ש"ח.