ליטיגציית מכרזים

למשרדנו ניסיון ייחודי ומומחיות משמעותית בתחום ליטיגציית מכרזים. לצוותים המשפטיים בקיאות עמוקה בתחום המשפט המנהלי בכלל ובדיני מכרזים בפרט, וכן היכרות מעמיקה ורבת שנים עם אופן עבודתם של גופים מנהליים והשיקולים העומדים בבסיס קבלת החלטותיהם.

עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום מייעצים בקשר עם הליכי ליטיגציה מורכבים בתחום המשפט המנהלי ודיני המכרזים בכל שלב משלבי ההליך המכרזי. ניסיונם המשמעותי של הצוותים המשפטיים בייצוג ובליווי לקוחות 'משני צידי המתרס', הן ועדות מכרזים של חברות וגופים שונים והן תאגידים וגופים המבקשים ליטול חלק בהליך המכרזי, מאפשר להם לחתור לפתרון הסכסוך באופן המהיר והיעיל ביותר, תוך יישום כלים משפטיים יצירתיים המותאמים למאפייני כל מכרז והליך באופן פרטני.

במסגרת זו, מעניקים הצוותים המשפטיים ייעוץ משפטי שוטף בקשר עם תקיפת תנאי המכרז, הליכי ערעור על תוצאות המכרז והליכים נוספים המתנהלים בפני וועדות המכרזים. כמו כן, במידת הצורך מייצגים עורכי הדין את לקוחות המשרד בערכאות משפטיות שונות, לרבות בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ.

עם לקוחות המשרד בתחום נמנים גופים ציבוריים, חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, חברות מזון, גופי צבא ובטחון, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים ועירוניים ועוד.

"Exceptionally good lawyers. They are thorough, systematic and at the same time employ bold and surprising strategies and attacks."

The Legal 500 | 2020

"They master many areas of the law (securities law, anti trust, tenders, etc) and are extremely efficient in litigation of complex cases."

The Legal 500 | 2020

"A leading firm in Israel for dispute resolution."

The Legal 500 | 2020