ליטיגציה מנהלית

משרדנו צבר ניסיון רב שנים בשדה המשפט המנהלי. עורכי הדין במחלקות השונות מייצגים את לקוחותיהם, מקומיים ובינלאומיים, בפני רשויות ממשלתיות ובפני ערכאות משפטיות שונות.

ניסיונם של עורכי הדין בתחום נצבר, בין היתר, הודות להיכרות מעמיקה ורבת שנים עם אופן עבודתם של הגופים המנהליים, ובכלל זה ייצוג תדיר של גופים מנהליים, חברות ממשלתיות, גופי בצבא ובטחון ורשויות ציבוריות בהליכים מגוונים.

עורכי הדין מייצגים את לקוחותיהם בכל שלבי ההתדיינות עם רשויות ממשלתיות, ובכלל זה בבתי המשפט לעניינים המנהליים ובבית המשפט העליון ביושבו כבית משפט גבוה לצדק. כמו כן, אנו מלווים את לקוחותינו במסגרת ועדות חקירה ממלכתיות, ועדות בדיקה ציבוריות, ועדות פרלמנטריות ובמסגרת שימועים מנהליים בפני רשויות שונות.

הצוותים המשפטיים מייעצים באשר לסוגיות מורכבות בתחום המשפט המנהלי, לרבות  בתחומי מכרזים (הן לעורכי המכרז ולועדות המכרזים  והן למציעים במכרז, בכל שלבי ההליך המכרזי ואחריו), רשיונות, זכיונות והיתרים, הגבלים עסקיים, מיסוי, תכנון ובניה, תקשורת, חינוך, תשתיות, תעשייה, ובאשר לתוכניות עידוד ותמרוץ ממשלתיות. לאורך השנים היה משרדנו שותף ליצירת פסקי דין תקדימיים בתחום המשפט המנהלי, ובכלל זה פסקי דין שבמרכזם שאלות פרשנות חוקים, הוראות והחלטות של רשויות סטטוטוריות וועדות, לרבות בסוגיות קביעת היקף שיקול הדעת המנהלי של ועדות מכרזים, סבירות תנאי סף ותקינות ניהול הליכי מכרז על היבטיו השונים.

עם לקוחות המשרד בתחום זה נמנים, בין היתר, משרדי ממשלה ורשויות סטטוטוריות, רשויות מקומיות, ארגוני עובדים, קבוצות החזקה, חברות מסחריות – ציבוריות ופרטיות, חברות ממשלתיות ועמותות.

חלק מבכירי השותפים במשרד משמשים יועצים חיצוניים לועדות מכרזים של הגופים והארגונים הגדולים בישראל. במסגרת זו, הם מעניקים  ליווי וייעוץ מקיף בענייני רגולציה ומכרזים – כתיבת מכרזים, מסייעים בבדיקת הצעות המציעים ועמידתם בתנאי סף, מעניקים חוות דעת משפטיות, מלווים בקבלת היתרים ואישורי רשויות שלטוניות ומשרדי ממשלה, וכמובן ימייצגים בערכאות השונות – בהתאם לצורך.

"Significant capabilities in conducting negotiations and providing professional advice."

Chambers & Partners | 2020

"Exceptionally good lawyers. They are thorough, systematic and at the same time employ bold and surprising strategies."

The Legal 500 | 2020

"A leading firm in Israel for dispute resolution."

The Legal 500 | 2020

"The firm acts on behalf of prominent clientele and is recognised for its experience of civil cases."

Chambers & Partners | 2016