יבוא, יצוא ומה שביניהם

10 ביולי, 2022

לא ניתן לפסול ערך עסקה של סוג קפה אחד בהתבסס על מחירו של סוג קפה אחר

רקע:

היבואנית, חברה הרשומה ברשות הפלסטינית, ייבאה מירדן 4 מכולות של קפה ירוק גולמי מסוג Ethiopian Lekempti במשקל כולל של 76,000 ק"ג. הספק הירדני שמכר את הקפה ציין כי הקפה באיכות ירודה ומחירו נמוך בהשוואה לסוגי קפה אחרים בהתאם למחירי השוק הבינלאומי לקפה וקבע את המחיר בהתאם.

עם הגעת משלוח הקפה לישראל, ערכה רשות המכס בדיקה של עסקאות קפה אתיופי מסוגים שונים ועל בסיס הבדיקה שערכה קבעה, כי ערך העסקה לצרכי מכס כפי שהוצהר על ידי היבואנית, דווח בחסר וחייבה את היבואנית בתשלום נוסף.

רשות המכס העריכה את ערך העסקה בהתאם להצהרות יבוא של סוגי קפה שיובאו מאתיופיה באותה תקופת זמן לפי מה שהיא הגדירה כ"מחיר טובין דומים", וזאת מבלי שערכה אבחנה בין המחירים של זני הקפה השונים, כמו גם בין מחירי קפה מאותו זן אך בדרגות איכות שונות.

טענות הצדדים:

לטענת היבואנית, העסקאות עליהן הסתמכה רשות המכס בקביעת ערך העסקה התייחסו לסוגי קפה אתיופי משובחים יותר מהקפה שהיא עצמה רכשה. כתמיכה לכך, צירפה היבואנית מכתב הסבר מהספק הירדני שהתייחס להפרשי המחירים בין סוג הקפה שיובא על-ידי היבואנית הנחשב לדבריו לאחד מסוגי הקפה הזולים ביותר לבין סוגי קפה אתיופי אחרים.

במכתבו ציין הספק כי הוא פעיל משנת 1970 ומייבא כ-800 טון קפה אתיופי מסוגים שונים בשנה כאשר מחירי הקפה משתנים בהתאם לאיכות, סוג ומחיר השוק והבורסה בניו יורק. כפי שהוצג על-ידי הספק במכתבו, מחירי הקפה משתנים בין הסוגים השונים כאשר ההבדל במחירים יכול לעמוד על אלפי דולרים בהתאם לסוג הקפה.

בהתאם לנתונים שהוצגו על-ידי הספק, סוג הקפה Ethiopian Lekempti אשר יובא לישראל, אכן נחשב לאחד מסוגי הקפה הזולים ביותר.

לטענת רשות המכס, בהשוואה לבדיקת הצהרות יבוא של סוגי קפה אחרים שיובאו מאתיופיה באותה תקופה התברר, כי היבואנית הצהירה על מחיר עסקה נמוך משמעותי מן המחיר הסביר בשוק הסחר העולמי ולכן פסלה את ערך העסקה ובהתאם לסמכותה לפי סעיף 130(1) לפקודת המכס, ותמחרה את העסקה מחדש תוך עשיית שימוש בשיטת הערכה חלופית, של בדיקת הצהרות יבוא סוגי קפה אחרים שיובאו מאתיופיה באותה תקופה. כך, המחיר נקבע לפי מחיר טובין דומים שיובאו מאתיופיה באותה תקופה, כאשר רשות המכס לא אבחנה בין זני הקפה ודרגות איכויות הקפה השונים, שיובאו מאתיופיה באותה תקופה.

הכרעת בית המשפט:

בית המשפט קיבל את טענת היבואנית כי קיים הבדל בין המחירים של זני הקפה השונים, כמו גם בין מחיר קפה מאותו זן אך בדרגות איכות שונות וקבע כי זני הקפה השונים אינם טובין דומים.

בהחלטתו ציין בית המשפט, כי בקביעת ערך העסקה הסתמכה רשות המכס על 11 הצהרות ייבוא של קפה אתיופי, כאשר לכל אחת מהעסקאות היו פרמטרים שונים הרלבנטיים למחיר העסקה שלא נלקחו בחשבון בקביעת ערך העסקה על-ידי רשות המיסים.

להבהרת הדברים הוסיף בית המשפט וציין, כי מתוך 11 העסקאות שהציגה רשות המכס, 8 עסקאות היו של סוגי קפה באיכות מדרג 2, ו-3 עסקאות היו של סוגי קפה באיכות מדרג 5 כאשר הפער בין מחירי העסקאות עמד על כ- 58%. הבדל זה מלמד על כך שלא מדובר בטובין דומים.

בהתאם לכך קבע בית המשפט, כי נפל פגם בהחלטת רשות המכס המבוססת על עסקאות שבוצעו בטובין שאינם דומים וכי המחיר שנקבע על בסיס עסקאות קפה אתיופי מזנים אחרים, יקרים יותר, ובדירוגים אחרים, לוקה בחוסר סבירות היורד לשורשה של ההחלטה.

עוד קבע בית המשפט כי על מנת להסיק מחיר עסקה מתוך השוואה לעסקאות דומות, יש לברור עסקאות חריגות ולבחון רק את אותן עסקאות אשר דומות לעסקה הרלוונטית.

בית המשפט הכריע, שהיות ורשות המכס לא הציגה מידע על עסקאות דומות של רכישת קפה מסוג Ethiopian Lekempti שמהן ניתן לגזור את מחיר העסקה, ובמקביל הציגה מידע על עסקאות קפה אתיופי בשני מדרגים שונים שלא הוכח כי הם במדרג איכות גבוה יותר מאיכות הקפה שייבאה היבואנית, הרי שהדרך לקבוע את מחיר העסקה היא בעריכת חישוב ממוצע בין שני הדירוגים הקיימים, לאחר חישוב ממוצע של העסקאות ביחס לכל אחד ממדרגי הקפה בנפרד ולאחר מכן חישוב הממוצע בין שני המדרגים.

תא"מ 21625-05-20 Sharekat Taher Hejaz Leltejara walmokasarat נ' מדינת ישראל / רשות המיסים (אגף המכס והמע"מ) (3.7.2021)

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

כותבי המזכר: עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד משה שטרייכר

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: