החלטת רשות החשמל - עדכון מקבצי שעות ביקוש

31 באוגוסט, 2022

התאמת מבנה התעריף לשילוב משמעותי של אנרגיה סולארית ואגירה

נבקש לעדכן כי בהמשך להחלטה שפורסמה ביום 28 באוגוסט 2022 על-ידי רשות החשמל בדבר שינוי מקבצי שעות הביקוש (מש"בים), מבנה התעריף החדש ייכנס לתוקפו בד בבד עם עדכון התעריפים השנתי לשנת 2023.

להלן השינויים המרכזיים בהתאם להחלטה:

–       הגדרת שני מש"בים בלבד לכל יום מימות השנה – פסגה ושפל; וביטול מש"ב גבע.

–       הגדלת הפער בין כמות שעות הפסגה לכמות שעות השפל, והסטה של שעות הפסגה, בהן ייצור החשמל יקר יותר, משעות הצהריים לשעות הערב.

–       הרחבת מספר החודשים בהם חלות שעות הפסגה בעונת הקיץ ל-4 חודשים (יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר) במקום חודשיים (יולי, אוגוסט).

במסגרת ההחלטה מציינת רשות החשמל, כי קביעת התעריפים לפי מש"בים עדכניים מאפשרת לצרכנים לנהל את הביקושים על בסיס מחירים משתנים ומתמרצת אותם לצרוך חשמל בשעות בהן עלות הייצור המשקית נמוכה יותר.

עוד צוין, כי השינויים המרכזיים במקבצי שעות הביקוש נובעים בין היתר ממעבר לשימוש הולך וגובר באנרגיות מתחדשות במהלך שעות היום ומתמהיל דלקים שהופך להיות מבוסס על גז ולא על דלקים אחרים עליהם הסתמך משק החשמל בעבר – פחם, סולר ומזוט. העדכון צפוי לעודד הסטת צריכה לשעות הצהריים בהן קיים ייצור מוגבר של אנרגיות מתחדשות על חשבון צריכה בשעות שיא הביקוש בערב, ובכך לחסוך הקמת הספק ייצור אנרגיה קונבנציונלי ולעודד הקמת מתקני אגירה, לשם קליטת עודפי ייצור אנרגיה סולארי בשעות הצהריים והעברתם לשעות הערב.

בהתאם, נקבעו בהחלטה מקבצי שעות הביקוש המעודכנים בדרגות פסגה ושפל בלבד:

–       בעונת הקיץ נמצא מש"ב פסגה בין השעות 17:00 ל-23:00, ללא פסגה בסופי שבוע;

–       בעונת החורף, מש"ב הפסגה מתקיים בין השעות 17:00 ל-22:00;

–       בעונת המעבר נמצא מש"ב פסגה בין השעות 17:00 ל-22:00, ללא פסגה בסופי שבוע.

להלן סימולציה של תעריף היצור בהתאם למש"בים וליחסי העלויות השוליות העדכניות (על פי העלויות המוכרות בעדכון התעריף שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021) אשר כללה רשות החשמל בהחלטה (תעריף היצור – אגורות לקווט"ש):

–       חורף שפל – 15.84

–       חורף פסגה – 59.39

–       מעבר שפל – 15.19

–       מעבר פסגה – 18.16

–       קיץ שפל – 18.58

–       קיץ פסגה – 95.43

בנוסף קובעת ההחלטה, כי מקבצי השעות יעודכנו באופן תדיר יותר, בהתאם לשינויים בפועל. זאת, לאור השינויים המשקיים התדירים והצורך לבטא את העלות המשקית הנכונה. בהקשר זה צוין, כי בשנים הבאות צפוי להתחולל שינוי נוסף עם כניסה של יכולות אגירת אנרגיה שתתאפיין בהגדלת הביקוש בשעות השפל והגדלת היצע האנרגיה בשעות הפסגה. כמו כן, הרחבת השימוש בכלי רכב חשמליים עשויה להביא לשינוי הביקושים בשעות השונות.

במקביל לפרסום ההחלטה, פרסמה רשות החשמל שימוע להתייחסות הציבור להצעת החלטה בדבר ביצוע התאמות למספר אסדרות של מתקני ייצור המושפעים מהשינוי במבנה התעריף, הכוללות בין היתר:

–       מתן תעריף הגנה משלים עבור כל האנרגיה המיוצרת במתקני ייצור סולאריים אשר קמו במסגרת אסדרת מונה נטו.

–       מתן אפשרות למתקנים שקמו במסגרת אסדרת מונה נטו לעבור לאסדרה תעריפית.

–       מתן אפשרות למתקני ייצור סולאריים במסגרת האסדרה התעריפית ובמסגרת ההליכים התחרותיים לעבור למסלול התחשבנות עבור ייצור, קרי קבלת תעריף עבור כלל האנרגיה המיוצרת במתקן ולא רק עבור האנרגיה המוזרמת לרשת.

–       הגדרה כי לעניין יצרנים בטכנולוגיית קוגנרציה, הפועלים לפי תקנות קוגנרציה ויצרנים בטכנולוגיה קונבנציונלית באסדרה 241 הפועלים בזמינות משתנה, בכל מקום שנקבע בעדכון המש"בים "שפל קיץ" הוא ייחשב "גבע" ביחס ליצרנים כאמור.

המועד האחרון להתייחסות לשימוע הינו: 18 בספטמבר 2022 בשעה 12:00.

להחלטה המלאה של רשות החשמל בדבר עדכון המשב"ים לחצ/י כאן.

לשימוע שפורסם בדבר התאמות לאסדרות לחצ/י כאן.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: