יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

19 בספטמבר, 2022

האוטו טוטאל לוס- לא בטוח שתקבלו החזר מס קנייה

תקציר:

במאמר זה נסקור את החלטת בית משפט השלום תל אביב בעניינו של יבואן זעיר שייבא לישראל רכב יוקרה, וביקש מרשות המכס החזר של מס הקנייה ששילם לאחר שהרכב רוסק ע"י משאית בסמוך ליציאה מהבונדד. בית המשפט דחה את התביעה, ועל כך נרחיב להלן.

עובדות המקרה:

התובע ייבא לישראל רכב יוקרה מסוג שברולט קורבט בעלות של 217,818 ₪, ושילם מס קנייה בגובה 205,412 ₪. רשות המכס שחררה את הרכב מפיקוחה במחסן רישוי מסוף 207. היבואן נכנס לרכב ונסע בו מרחק של כ-350 מטרים, וכשהגיע לקרבת שער היציאה מהבונדד התנגשה בו משאית וגרמה לטוטאל לוס לרכב. מכאן ביקש היבואן מרשות המכס להשיב לו את מס הקנייה ששילם מבלי שלמעשה התבצע שימוש ברכב.

טענות הצדדים:

היבואן טען כי מכוח סעיף 150 לפקודת המכס, הקובע כי רשות המכס רשאית להחזיר מס במקרה שבו "הטובין אבדו, הושמדו, ניזוקו או נעזבו לרשות המכס, בין בעודם בפיקוחה ובין לפני כן; ובלבד שלא תוגש תביעה להחזרה או לויתור אחרי שסולקו הטובין מפיקוח רשות המכס". דהיינו טענת היבואן היא כי הרכב טרם סולק מפיקוח רשות המכס ולכן הוא זכאי להחזר מס הקנייה ששילם. עוד טען היבואן כי למעשה מדובר במס שאינו מס אמת שכן לא בוצעו פעולות מסחריות ביחס לרכב שניזוק.

רשות המכס טענה לעומת זאת כי קו הגבול הברור בענייננו הוא יציאתו של הרכב מחזקת המכס והעברתו לחזקת התובע באופן בלעדי כך שהוראות סעיף 150 אינן מתקיימות והתובע אינו זכאי להחזר מס. עוד טענה רשות המכס כי המדיניות הראויה בנסיבות העניין היא אימוץ קו גבול ברור שממנו ואילך לא ניתן לתבוע החזר מס כפי שיש לקבוע במקרה הקונקרטי זה.

הכרעת בית המשפט:

בית המשפט אימץ במלואה את עמדת רשות המכס, וקבע כי לפי פקודת המכס תנאי להחזר הוא שהטובין ניזוקו עוד קודם להעברת החזקה בהן לידי היבואן, כלומר כאשר היו בחזקת המכס או קודם לכן, ולא זה המקרה הנדון.

עוד הוסיף בית המשפט כי אין מדובר במקרה של 'כוח עליון' שכן תאונת דרכים נובעת מרשלנות של מי מהנהגים ולעיתים של שניהם יחד.

על כן הכריע בית המשפט כי תביעתו של היבואן להחזר מס קנייה נדחית.

 

ת"א (שלום ת"א) 37077-07-21 לגזייל נ' מדינת ישראל (נבו 7.7.2022)

בשם התובע:  עו"ד אליס אברמוביץ

בשם הנתבעת: עו"ד אדם טהרני מפרקליטות מחוז ת"א אזרחי

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 

כותבי המזכר: עו"ד גיל נדל ומר ארי סטבסקי

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: