יבוא, יצוא ומה שביניהם

10 ביולי, 2022

בית משפט השלום: אושרה בקשת יבואן לביטול חילוט טובין

במקרה זה דן בית משפט שלום באשקלון בשאלה האם החלטה של בית המכס לחילוט טובין ניתנה בחוסר סבירות. תשובה חיובית לשאלה זו משמעה ביטול החלטת החילוט ושחרור מיידי של הטובין שחולטו. במאמר זה נסקור את נסיבות המקרה אשר הביאו את בית משפט המשלום להחליט כי יש לבטל את החלטת החילוט ואת בית משפט המחוזי להפוך את החלטת בית משפט השלום, ולקבוע כי החלטת החילוט נעשתה כדין.

עובדות המקרה

התובעת הינה יבואן ישראלי אשר ייבא צעצועים במספר מכולות לנמל אשדוד. על-פי הדין, הצעצועים המיובאים היו חייבים באישור תקינה ממכון התקנים וממשרד הכלכלה והתעשייה, כתנאי לשחרורם מפיקוח המכס. היבואן אכן החזיק באישורים אלו והוא הגיש אותם בעת מילוי הצהרת היבוא.

עם הגעת הצעצועים לישראל, המכס החל בביצוע בדיקות קיצוניות ובלתי סבירות בצעצועים אשר ארכו זמן ממושך לאחר מועד היבוא. לאחר ביצוע הבדיקות, החליט המכס לתפוס מכולה אחת של צעצועים ולא לשחררה לידי היבואן. המכולה נשוא הדיון אחסנה צעצועים הנושאים שמות של יבואנים זרים מהרשות הפלסטינית, מארה"ב ומרוסיה, עליהם הודבקה מדבקה לבנה וזאת על מנת שהיבואן יוכל לזהות ולמיין צעצועים אלו לאחר היבוא.

טענות הצדדים

לטענת היבואן, תפיסת הטובין נעשתה שלא כדין, שכן במקרה זה לא הייתה למכס שום עילה לתפיסת הצעצועים. במקרה זה, מדובר בצעצועים שתואמים את הצהרת היבוא, את אישור הספק ואת אישור מכון התקנים. העילות אשר שימשו את המכס לתפיסת הטובין ברובן היו כאלו שהתקיימותן אינן אסורות לפי הדין.

לעומת זאת, המכס טוען כי הצעצועים נתפסו כדין ואין להורות על השבתם ליבואן. לטענת המכס, ייעודם הסופי של הצעצועים הינו לרשות הפלסטינית, לכן היבואן היה צריך לשחרר את הצעצועים תחת הנפקת רשימון אוטונומיה וביצוע בדיקה ביטחונית.

דיון והכרעה בבית המשפט השלום

במהלך הדיון בתיק, התגלה כי בעת הגעת הסחורה לישראל, נרשמה הערה המבוססת על מידע מודיעיני, לפיו היעד של הצעצועים הינו לרשות הפלסטינית. הערה מסוג זה חייבה את המכס לבצע בדיקה מקיפה של המכולות. אולם, משנעשה החיפוש, קבע בית המשפט כי שיקול הדעת של המכס צריך להתבסס בראש ובראשונה על תוצאות הבדיקה המקיפה וממצאי החיפוש, כאשר המידע המודיעיני הופך להיות משני.

בית המשפט קבע כי במקרה דנן, בדיקת המכס הוכיחה כי אין חשש שהסחורה אסורה ביבוא או שיש בה כדי להווה סיכון ביטחוני. עוד קבע, כי אין איסור גורף ליבואן למכור סחורה לסוחרים פלסטיניים סמוך ליבוא. כך, שגם אם הצעצועים עם המדבקות הלבנות יועברו בסופו של יום לסוחרים פלסטיניים, הרי שאין מניעה חוקית לכך.

משכך, ומאחר שהיבואן הרים את הנטל להוכיח כי החלטת החילוט ניתנה בחוסר סבירות וללא כל עילה, קבע בית המשפט כי יש להורות על ביטול החילוט ושחרור הצעצועים לידי היבואן. ת.א. (אש') 4775-07-20 ניתן על-ידי כב' השופטת הבכירה סבין כהן (פורסם בנבו, 26.07.2021)

ערעור לבית משפט המחוזי

על פסק דינו של בית המשפט השלום הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע תחת הליך מספר ע"א (ב"ש) 17962-09-21 שניתן על-ידי כב' השופטת שרה דברת (27.2.2022). במסגרת הערעור טענה רשות המכס כי קביעת בית משפט השלום לפיה החלטת החילוט לא הייתה כדין מקורה בטעות. לטענת רשות המכס, תנאי לשחרור הטובין הינו הצגת אישור מכון התקנים וכי היבואן דיווח אמת לגבי תכולת היבוא. כמו כן, בניגוד לקביעת בית המשפט, המידע המודיעיני שהובא לרשות המכס אינו עוסק בחשד ביטחוני אלא בהצהרה כוזבת ביחס ליעד הטובין, קרי בחשד להברחה. לעומת זאת, היבואן חזר וטען כי ההחלטה על חילוט הטובין נגועה באכיפה בררנית, לא מידתית וכל מטרתה היא להכשיר את תפיסת המכולה.

בית המשפט המחוזי קבע, כי היעדר אישורי תקינה לטובין בצירוף להתנהלות לא תקינה של יבואן הינה עילה מספקת לחילוט של טובין. עוד קבע בית המשפט, כי שחרור מותנה של טובין, תוך הסתמכות על כך שהיבואן ישלים את הליכי התקינה לאחר השחרור, בנוי, בין היתר, על אמון שניתן ליתן ליבואן. מקום בו יבואן הצהיר הצהרה כוזבת, לא ניתן להסתמך על כך שהוא ישלים את הליכי התקינה לאחר השחרור.

כמו כן, בית המשפט קבע כי במסגרת ההליך המשפטי לא הוכיח היבואן כי הסחורה אינה מיועדת לרשות הפלסטינית וכי רשות המכס טעתה כאשר קבעה כי יש לה מידע מודיעיני על הברחה. על כן, גם בגין חשד זה, החלטת חילוט הטובין הייתה סבירה.

משכך, בית משפט המחוזי קבע כי החלטת החילוט הייתה כדין. על כן, יש לקבל את הערעור אשר הוגש על-ידי רשות המכס ולבטל את פסק דינו של בית משפט השלום.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

כותבי המזכר: עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד שירלי סטרז'בסקי

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: