רילוקיישן

17 בינואר, 2023

המדריך לרילוקיישן לארה"ב ב-2023

 

תנופת הרילוקיישן לארה"ב ממשיכה גם בפתח שנת 2023 עם היקפי רילוקיישן גבוהים למרות האתגרים הרבים. גם היום, מנכ"ל סטארט-אפ עובר לפאלו אלטו כדי להיות קרוב למשקיעים; סמנכ"ל פיתוח עסקי נוסע לאוסטין על מנת לעזור להחדרת המוצר לשוק האמריקאי; ומהנדס תוכנה מתנייד לניו ג'רסי לצורך מתן שירות טכני ללקוחות מקומיים.

מגמה זו ממשיכה לצבור תאוצה למרות שאדי תקופת הקורונה עודם מורגשים: קבלת תור בזמן אמת בשגרירות ארה"ב עדיין נחשבת סוג של נס, ועד היום, הטיפול בבקשות לאשרות עבודה ברשות ההגירה סובל מעיכובים כבדים.

ממשל ביידן פועל נמרצות לשיפור המצב. הממשל מבין היטב שדלתות פתוחות לרילוקיישן מעודדות השקעות קריטיות להבראת המשק האמריקאי מנזקי הקורונה, ומקדיש משאבים רבים לתגבור המשרדים הממונים על אשרות עבודה, במטרה להקטין את העומסים הבלתי נסבלים הפוגעים בתהליכי קבלת אשרות בקונסוליות.

על רקע התפתחויות אלה, אנו שמחים להגיש בפניכם את המדריך לרילוקיישן לארה"ב לשנת 2023, עם סקירה מקיפה אך תמציתית של החלופות הרלוונטיות לרילוקיישן עבור חברות ישראליות, על מנת לאפשר בחירה מושכלת באפשרות שהכי מתאימה לחברה שלכם.

*יודגש כי מדריך אינו בגדר ייעוץ משפטי אלא סקירה תמציתית בלבד.

החלופה המסורתית: אשרת מעבר בתוך אותו ארגון L-1.

אם הרילוקיישן מיועד להעביר מנהל/ת לשלוחה פעילה בארה"ב, חשוב לשקול בחירה באשרת L-1 – הלא היא אשרת הרילוקיישן המסורתית. לא רק מנהלים, אלה גם עובדים בעלי ידע ייחודי יכולים לבצע רילוקיישן במסגרת אשרה זו.

תנאי סף

 1. העובד שיועבר לארה"ב הועסק תחילה ע"י החברה בישראל במשרה מלאה, למשך 12 חודשים רצופים לכל הפחות.
 2. גם החברה הישראלית וגם החברה האמריקנית מבצעות עסקים באופן פעיל. (אולם ראו חריג הקשור לחברות חדשות, מטה).
 3. שתי החברות – הישראלית והאמריקנית – קשורות זו בזו באותו ארגון, כחברת אם/בת או כחברות בנות.

התהליך:

לתהליך לקבלת אשרת L-1 שני צעדים: (1) הגשת בקשה עקרונית לרשות ההגירה בארה"ב ("USCIS"); (2) עם קבלת אישור ה-USCIS, הגשת בקשה לקונסוליית ארה"ב בישראל, להנפקת אשרת L1 בדרכונו של העובד. בדרך כלל הליך קונסולרי זה כרוך בראיון אישי עם קונסול אמריקאי.

הלו"ז:

כ-3 חודשים כולל הכל (הכנה, הגשה ל-USCIS  במסלול מואץ, ראיון בקונסוליה, קבלת דרכון בחזרה).

תוקף האישור

עד 3 שנים לתקופה הראשונה, עם אפשרות להאריך ל-4 שנים נוספות (מנהלים) או לשנתיים נוספות (עובדים בעלי ידע ייחודי).

יתרונות אשרת L-1

 • ניתן לבקש אשרת L-1 גם במקרה שבו החברה האמריקנית עודנה חדשה ללא הכנסות וללא עובדים. זהו חריג מהדרישה הכללית שהחברה מבצעת עסקים באופן פעיל. בהקשר זה, USCIS תגביל את האישור הראשוני לשנה אחת בלבד, כך שבתום השנה על החברה יהיה להגיש עדכונים על התקדמות עסקית, וזאת במסגרת בקשה להאריך את תוקפו של האישור.
 • לבני/בנות זוג נלווים אישור עבודה כללי אוטומטי.

חסרונות אשרת L-1

 • ה-USCIS ידועה לשמצה בתור רשות בירוקרטית כבדה. לעיתים היא דנה בבקשות לאשרות עבודה באופן איטי, מגמתי ואף עוין.
 • אגרות ההגשה גבוהות, ברוב במקרים מסתכמות ב-$3,460.

החלופה המועדפת: אשרת "סחר" E-1

ניתן גם להעביר מנהלים ועובדים מומחים ברילוקיישן לארה"ב מכוח אשרת E-1. ככלל, אשרת E-1 עדיפה על אשרת L-1 גם בגלל התהליך הפחות בירוקרטי, גם בגלל שתוקפה ארוך יותר, וגם בגלל העלויות הפחותות. אומנם אשרת E-1 פחות מוכרת בשוק לעומת ה-L-1, אבל ננסה לתקן את המעוות.

תנאי סף

 1. החברה בבעלותם של אזרחי ישראל. משמעות הדבר בפועל: לפחות 50% מהמניות המונפקות מוחזקות על-ידי ישראלים בעת הגשת הבקשה. אגב, ישראלי בעל אזרחות כפולה אמריקאית אינו נחשב בעל מניות "ישראלי" לצורך עניין זה.
 2. החברה מבצעת סחר בינלאומי בהיקף מהותי. נגדיר מונחים:
 3. "סחר בינלאומי" משמע יצוא ו/או יבוא של שירותים או מוצרים. בהקשר זה לפחות מחצית של כלל הסחר הבינלאומי חייב להתבצע בין ישראל לבין ארה"ב. כלומר אם יצוא + יבוא = 100%, אזי 50% לפחות יהיו בין שתי המדינות.
 4. "שירותים" משמע גם שירותי מחקר ופיתוח, שיווק, הפצה וכדו' הניתנים במסגרת הסכם בין חברת אם לחברת בת (“Intercompany”), כפי שנפוץ כיום בתחום ההיי-טק.

התהליך:

התהליך לקבלת אשרת E-1 מתבצע כולו בקונסוליה האמריקאית שבתל-אביב. בפועל, התהליך כרוך בהגשת שתי בקשות יחד: (1) בקשה עבור החברה לקבלת מעמד של "חברת סחר E-1 " בהיותה חברה העומדת בתנאי הסף הנ"ל. (2) בקשה להנפקת אשרת עבודה E-1 לעובד ספציפי אשר יבצע רילוקיישן מטעם החברה כמנהל או מומחה זר.

הלו"ז:

כ-4 חודשים כולל הכל (הכנה, הגשה לקונסוליה, ראיון בקונסוליה, קבלת דרכון בחזרה). יודגש כי לאחר אישור החברה כ-"חברת סחר E-1", ההליך מהיר משמעותית לעובדים נוספים, והם יוכלו לקבל אשרת עבודה E-1 תוך פחות מחודש בדרך כלל.

תוקף האישור

תוקף מעמד החברה כ-"חברת סחר E-1": 3 שנים.

תוקפה של אשרת עבודה E-1: 52 חודשים.

יתרונות אשרת E-1

 • תקופת האשרה: תקופה של כמעט 5 שנים, דבר שאין כדוגמתו בתחום הרילוקיישן.
 • אין הגבלה על כמות העובדים הישראלים שיבקשו לבצע רילוקיישן מטעם החברה.
 • לבני/בנות זוג נלווים אישור עבודה כללי אוטומטי.
 • אין התערבות מצד ה-USCIS אשר כאמור ידועה לשמצה כרשות ביורוקרטית כבדה.
 • ניתן להיעזר באשרת E-1 גם לצורכי משימות קצרות-טווח.
 • החברה יכולה לגייס מועמד היום ולשלוח אותו ברילוקיישן מחר – כלומר אין דרישה של ותק מסוים.

חסרונות אשרת E-1

במילה אחת: אקזיט. אם הרכב הבעלות הישראלית ידולל מתחת ל-50% עקב סבב גיוס הון, ייתכן והדבר ישפיע על מעמדה של החברה כ-"חברת סחר E-1".

החלופה הפשוטה יותר: אשרת "משקיעים" E-2

אשרת  E-2מהווה פתרון רילוקיישן מעולה לחברות ישראליות שהשקיעו בהקמת פעילות עסקית בארה"ב. במסגרת האשרה, רשאית החברה להעביר הן מנהלים והן עובדים מומחים שיקדמו את אותה פעילות עסקית בה בוצעה ההשקעה. אופייה של בקשה לקבלת אשרת משקיעים E-2 פשוט יותר לעומת בקשה לאשרת "סחר" E-1, אבל תוקפה של האשרה קצר יותר.

תנאי סף

 1. בדומה לאשרת E-1, גם במסגרת אשרת E-2 החברה חייבת להיות בבעלותם של אזרחי ישראל.
 2. החברה בצעה השקעה בארה"ב. כספים שהועברו לחברת בת ייחשבו חלק בלתי נפרד מהשקעת ה-E-2, וכן כספים שהועברו לקבלני משנה, ספקי שירות ולכל גורם אחר התומך בפעילות של החברה בארה"ב יילקחו בחשבון. בנוסף, המונח "השקעה" מקיף דמי שכירות, וכן ציוד או מלאי שהועבר לארה"ב או שנרכש שם.
 3. ההשקעה הינה "אקטיבית". כלומר, ההשקעה צריכה להיות מטבעה כזו שתיצור שירותים או סחורות. השקעה פסיבית (במניות לדוגמה) לא יכולה להוות בסיס לאשרתE-2 .
 4. היקף ההשקעה הינו "מהותי". מצד אחד, החוק אינו נוקב היקף השקעה כלשהו ולכן אין "סכום סף" שיבטיח השגת האשרה. מצד שני, היקף ההשקעה חייב להיות מהותי דיו כדי ליצור מקומות עבודה למקומיים.

התהליך:

בדומה לאשרת E-1, התהליך לקבלת אשרת E-2 מתבצעת כולו בקונסוליה האמריקאית שבתל-אביב. התהליך כרוך בהגשת שתי בקשות יחד: (1) בקשה עבור החברה לקבלת מעמד של "חברת משקיעים “E-2 בהיותה חברה העומדת בתנאי הסף הנ"ל. (2) בקשה להנפקת אשרת עבודה E-2 לעובד ספציפי אשר יבצע רילוקיישן מטעם החברה כמנהל או מומחה זר.

הלו"ז:

כ-4 חודשים כולל הכל (הכנה, הגשה לקונסוליה, ראיון בקונסוליה, קבלת דרכון בחזרה). יודגש כי לאחר אישר החברה כ-"חברת משקיעים E-2", ההליך מהיר משמעותית לעובדים נוספים, והם יוכלו לקבל אשרת עבודה E-2 תוך פחות מחודש בדרך כלל.

תוקף האישור

תוקף מעמד החברה כ-"חברת משקיעים E-2": 3 שנים.

תוקפה של אשרת עבודה E-2: 24 חודשים.

יתרונות אשרת E-2

 • פשוט יחסית להוכיח ולתעד עצם ביצוע השקעה בארה"ב.
 • אין הגבלה על כמות העובדים שיבקשו לבצע רילוקיישן מטעם החברה.
 • לבני/בנות זוג נלווים אישור עבודה כללי אוטומטי.
 • אין התערבות מצד ה-USCIS .
 • ניתן להיעזר באשרת E-2 גם לצורכי משימות קצרות-טווח.
 • החברה יכולה לגייס מועמד היום ולשלוח אותו ברילוקיישן מחר.

חסרונות אשרת E-2

 • תוקפה של אשרת העבודה E-2 המונפקת לעובד מוגבלת לשנתיים. אומנם ניתן לבקש להאריך את האשרה לתקופות בנות שנתיים ללא סוף, אבל ברור כי הדבר כרוך בטרחה ביורוקרטית מסוימת.
 • אם הרכב הבעלות הישראלית ידולל מתחת ל-50% עקב סבב גיוס הון, ייתכן והדבר ישפיע על מעמדה של החברה כ-"חברת משקיעים E-2".

החלופה לגיבורי התחום: אשרת "מומחה-על" O-1

מאז ומעולם ביקשה ארה"ב למשוך אליה אנשים מוכשרים מאוד, כדי שיעבדו ויתרמו לכלכלתה. אשרת O-1 מאפשרת לחברות ישראליות להעביר מומחי-על לשלוחותיהן בארה"ב על סמך ראיות כי לאותו מומחה-על יכולת בלתי רגילה (Extraordinary Ability) בתחומו. ככלל, מדובר במומחה שהצליח להשאיר חותם אישי בתחום שבו הוא פועל.

תנאי סף

עבור בעלי יכולת בלתי רגילה בתחום העסקים, מעמד מומחיות-על יכול לבוא לידי ביטוי על-ידי השגת לפחות שלושה מתוך הקריטריונים הבאים:

 • קבלת פרס מוכר עבור מצוינות בתחום הרלוונטי.
 • חברות בארגונים אשר חבריהם נדרשים להיות בעלי הישגים בולטים.
 • מאמרים שפורסמו על אודות המבקש בכתבי עת מקצועיים או עסקיים ידועים.
 • השתתפות כשופט בהערכת עבודתם של אחרים באותו תחום הצטיינות.
 • תרומה מקורית בעלת חשיבות לאותו תחום הצטיינות.
 • חיבור מאמרים רלוונטיים לתחום ההתמחות.
 • ביצוע תפקיד חיוני עבור ארגון מוביל בתחום ההצטיינות.
 • קבלת שכר גבוה במיוחד.

התהליך:

לתהליך לקבלת אשרת O-1 שני צעדים: (1) הגשת בקשה לרשות ההגירה של ארה"ב ("USCIS"); (2) עם קבלת אישור מה-USCIS, הגשת בקשה לקונסוליית ארה"ב בישראל, להנפקת אשרת O-1 בדרכונו של העובד. בדרך כלל הליך קונסולרי זה כרוך בראיון אישי עם קונסול אמריקאי.

הלו"ז:

כ-3 חודשים כולל הכל (הכנה, הגשה ל-USCIS  במסלול מואץ, ראיון בקונסוליה, קבלת דרכון בחזרה).

תוקף האישור

עד 3 שנים לתקופה הראשונה, אפשרות להאריך לשנתיים נוספות ואף יותר.

יתרונות אשרת O-1

לבעלי אשרת O-1 קיים מסלול טבעי לקבלת גרין קארד על אותו בסיס של "יכולת בלתי רגילה".

חסרונות אשרת O-1

אין אישור עבודה לבני/בנות זוג נלווים (אשרת O-3).

סיכום דברים

סקרנו את חלופות אשרות הרילוקיישן המתאימות לחברות ישראליות המבקשות להעביר מנהלים ומומחים לארה"ב. לכל חלופה יתרונות וחסרונות משלה. העיקר הוא, שגם בפתח שנת 2023 קיימים מגוון מסלולים לביצוע רילוקיישן מוצלח לארה"ב – צריך רק לבחור את המסלול הנכון ביותר בשבילכם.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

בכל שאלה או הבהרה בנושאים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל: