תעופה וחלל

משרדנו מלווה ומייצג חברות תעופה, חברות ממשלתיות, גופים ביטחוניים ותאגידים גדולים במסגרת הליכים, עסקאות וסוגיות משפטיות מורכבות בתחומי התעופה והחלל.

לעורכי הדין במשרדנו הבנה עמוקה וניסיון משמעותי בקשר עם מגוון נושאים הקשורים בתחום זה, לרבות סוגיות בתחומי רגולציה, טכנולוגיה ומוצרים עתירי פיתוח, ביטחון, ליטיגציה, מס והגנת הסביבה.

אנו מעניקים ללקוחותינו ליווי וייעוץ משפטי כולל בקשת רחבה של נושאים, על ידי מומחי המשרד בתחומים השונים. במסגרת זו, מלווה משרדנו חברות תעופה בהליכי רישוי בדרך של מתן רישיונות, זיכיונות והיתרים, וכן מעניק ליווי משפטי שוטף בקשר עם הוראות תקינה, עמידה בנהלים, אישור העברת אמצעי שליטה וכן מייצג במסגרת שימועים שונים; מייעץ ומייצג את החברות במסגרת הסכמים מסחריים מורכבים, מקומיים ובינלאומיים, לרבות הסכמי פיתוח, ייצור ושיווק וכן הסכמי שיתופי פעולה; מלווה את החברות במסגרת שינויי מבנה והנפקות; מייצג אותן במסגרת סכסוכים מורכבים, ובכלל זה סכסוכי ספקים וקבלני משנה, תביעות מסחריות, לרבות תביעות בעלי מניות, סכסוכים ותביעות בתחום דיני העבודה וכן מייצג את החברות בהיותן נתבעות במסגרת תובענות ייצוגיות; מייצג את החברות בתחומי מיסים, לרבות במסגרת ערעורי מס ודיוני שומות; וכן מייעץ ומלווה את החברות באשר לסיכונים הסביבתיים להן הן חשופות, ומסייע להן לנהל סיכונים אלו באופן המיטבי.

למשרדנו פרקטיקה ייחודית וניסיון רב בכל הקשור לליווי החברות והגופים האמורים בתחומי מימון ובנקאות. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין את לקוחותיהם בהתקשרויות עם בנקים ומוסדות פיננסיים שונים בהסכמי אשראי ובהסכמי מימון פרטניים, ובכלל זה מעניקים ליווי שוטף בכל הקשור למימון נכסי תעופה וחלל, ולרבות מימון מטוסי נוסעים, מטוסי מנהלים, לוויינים ועוד.

עו״ד יודי לוי, השותף המנהל במשרדנו, משמש סגן יושב ראש הדירקטוריון של אל על נתיבי אוויר לישראל בע״מ (הבורסה בתל אביב).

 

"Goldfarb Seligman & Co.’s cross-practice group brings together diverse skill sets in litigation, infrastructure, corporate and M&A, regulation and technology."

The Legal 500 | 2020

"Acts for local and global companies and public-sector entities across all transport spheres, with its recent work spanning rail, aviation, maritime and roads."

The Legal 500 | 2020

"Acts for domestic and international airlines in commercial and civil litigation, commercial transactions, and day-to-day operational mandates."

The Legal 500 | 2019

"Active in litigation and general corporate matters for clients."

The Legal 500 | 2018

שותפים

יודי_לוי

יודי לוי

מייסד, יושב ראש
צבי_בר-נתן

צבי בר-נתן

סגן יושב ראש