תכנון ובניה

למחלקת נדל"ן, תכנון ובניה במשרדנו ניסיון רב ומומחיות בתחום תכנון ובניה, ובכלל זה בקידום פרויקטים לתשתיות ומיזמי נדל"ן מן הגדולים בארץ, והיא בעלת ראיה תכנונית-כלכלית כוללת, שנרכשה לאורך שנים, הן בייצוגם של גופי תשתית והן בייצוגם של גורמים פרטיים, יזמים, קבלנים, בעלי זכויות במקרקעין, חברות תקשורת וחברות הפועלות בתחום האנרגיה.

עורכי הדין במחלקה מעניקים ליווי משפטי שוטף בכל ההליכים הסטטוטוריים לאישור תוכניות מתאר, בכל הדרגים ובכל הוועדות, בהליכי רישוי, בהתנגדויות, בהליכים משפטיים בוועדות ערר, בבתי משפט (עתירות מנהליות ועתירות בבג"צ) ובהליכים פליליים בתחום התכנון, הבניה והרישוי.

במחלקה נצבר ידע עשיר, שהוביל להישגים משמעותיים ולחסכון ניכר ללקוחות, בכל הקשור לייצוג במסגרת הליכים משפטיים שעניינם היטלי השבחה, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח.

כמו כן, במחלקה נצברה מומחיות ייחודית בכל הקשור לטיפול וליווי שוטף של הליכי הפקעת מקרקעין, לרבות טיפול בעסקאות להחלפת קרקעות, והיא נמנית עם המחלקות המובילות בישראל בתביעות לירידת ערך בגין פגיעה מכוח תוכנית (תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה) ותביעות לפיצויי הפקעה.

עורכי הדין במחלקה ליוו את הליכי החקיקה של הרפורמה בחוק התכנון והבניה, כחלק מייצווג לקחותיהם, ובכלל זה היו שותפים לדיוני ועדות הכנסת וייצגו במגעים מול משרדי הממשלה השונים (משפטים, פנים ותחבורה).

המחלקה הינה בין המובילות בתחום התכנון והבניה, הן לנוכח מהות והיקף הפרויקטים בהם היא מטפלת, ובינהם פרויקטים לתשתיות ומיזמי נדל"ן, והן לאור הניסיון אותו צברה בטיפול הכולל באותם פרויקטים, החל משלבי התכנון, עובר בשלבי הרישוי וכלה בהוצאתם לפועל.

"Highly experienced team of real estate experts, frequently selected to represent major public and private industry players."

Chambers & Partners | 2019

"Has experience in infrastructure projects and complex residential and commercial planning in restrictive areas."

The Legal 500 | 2018

"Experienced in handling planning, licensing and regulatory matters for residential and commercial real estate projects."

The Legal 500 | 2017

"Esteemed group with a multifaceted real estate practice acting on residential, commercial and industrial projects."

Chambers & Partners | 2016

"Sought after by domestic developers and investors for the full spectrum of real estate matters."

Chambers & Partners | 2015