דיני סביבה - תוכניות ציות ומדיניות בת-קיימא

עורכי הדין במשרדנו מלווים את לקוחותיהם ומסייעים להם בהטמעת תוכניות ציות ואתיקה עסקית, המשפרות את יכולת התאגיד להשתלב בסביבתו הרגולטורית והקהילתית. ניסיונם הבינלאומי רב השנים של עורכי הדין, לצד היכרותם עם  הרגולציה המקומית, מסייעים להם בעיצוב תוכניות רב תחומיות המביאות בחשבון אספקטים מגוונים ותרחישים רבים, ובכלל זה היבטים הקשורים לסביבה העסקית ולסביבה הרגולטורית, עימן החברות מתמודדות.

עורכי הדין במשרדנו צברו מומחיות משמעותית בליווי והטמעה של תוכניות ניהול ואכיפה סביבתיות פנימיות בעלות היבטים של איכות סביבה, בטיחות וגיהות ותכנון ובניה.

במידת הצורך, משלבים עורכי הדין בעבודתם יועצים סביבתיים מקצועיים בתחומי זיהום מים, קרקע, אוויר, חומרים מסוכנים, פסולות, קרינה מייננת ובלתי מייננת ועוד, להבטחת יצירת תוכנית כוללת ומקיפה.

בנוסף, מלווים עורכי הדין חברות, לרבות חברות ממשלתיות, בהטמעת מדיניות ארגונית 'מקיימת'. כיום, ארגונים רבים פועלים להטמעת תהליכים של "מעבר לרף הציות" – תהליכים וולונטריים להחלת מדיניות ארגונית בת קיימא (Sustainability), המתייחסת לאופן שבו פעילות הארגון משפיעה על הסביבה, על שלל היבטיה. מדיניות ארגונית 'מקיימת' הינה ביטוי לתפישה חברתית – סביבתית מתקדמת המכירה במקום הנכבד שתופסים הנושאים הסביבתיים במציאות העסקית המודרנית.

אימוץ מדיניות בת קיימא מהווה נדבך הכרחי בהתייעלות ארגונית של חברה, ובהפיכתה למובילה בתחומה.

שותפים