תוכניות ציות ואכיפה לתאגידים

למשרדנו מומחיות ייחודית וניסיון רב בבנייה והטמעה של תוכניות ציות ואכיפה לתאגידים. עורכי הדין במשרדנו מלווים את לקוחותיהם ומסייעים להם בהטמעת תוכניות ציות. הבקיאות המקיפה של עורכי הדין בדרישות החוק ובשינויים הרגולטוריים באשר לחובות של תאגיד מדווח ונושאי המשרה בו, כמו גם הניסיון הנצבר בייצוג במסגרת הליכי חקירה, מסייעים במתן מענה מהיר במצבים רגישים בהם התאגיד ונושאי משרה בו חשופים, משפטית, פיננסית ותדמיתית.

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים בתחום הציות התאגידי, לרבות ייעוץ וליווי בבנייה ובהטמעה של סקרי ציות ותוכניות אכיפה פנימיות בתחומי ניירות ערך, דיני סביבה, תחרות והגבלים עסקיים, דיני עבודה, ביטוח ועוד, לצד הטמעת תוכניות וולונטריות בתחום האחריות החברתית. התוכניות נבנות באופן מותאם לצרכי התאגיד, תוך מיפוי דרישות החוק הרלוונטיות לפעילותו המסחרית והפיננסית ובחינה והתחשבות במאפיינם הייחודיים והתרבות הפנים ארגונית של התאגיד. הצוותים המשפטיים מלווים את התאגיד בפיתוח מנגנונים פנים ארגוניים אשר יבטיחו את הטמעת התוכנית בקרב כלל עובדי הארגון, לרבות פיתוח של מנגנוני הדרכה, דיווח ובקרה, וממשיכים ללוות את התאגיד במהלך יישום והטמעת התוכנית, לרבות במצבים בהם התוכנית מוטמעת לאחר הליכי ארגון מחדש או מיזוגים, המצריכים התאמות רגולטוריות תכופות וייעוץ שוטף.

בנוסף, משרדנו מלווה ומייצג חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, מוסדות פיננסיים מובילים, נושאי משרה וחברי דירקטוריון, בפני גופי חקירה ואכיפה בחקירות ובשימועים בתחומים שונים. במסגרת זו, מעניקים עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום הממשל התאגידי, לצד עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום ה'צווארון לבן', ייעוץ מקיף וכולל במסגרת חקירות פליליות ומנהליות.