תגמול בכירים

במשרדנו נצבר ידע נרחב וניסיון עשיר ביותר בכל הקשור לתגמול בכירים, לרבות עריכת תוכניות אופציות מגוונות, תוכניות בונוס עדכניות, טיפול בסוגיות ממשל תאגידי, ליווי דירקטוריונים בקבלת ההחלטות בתחום תגמול בכירים, טיפול בתגמול הוני של מנהלים ועובדים במסגרת עסקאות רכישה ושינויי מבנה מורכבים, ייצוג חברות ומנהלים מול רשות ניירות ערך, וכן טיפול במגוון היבטי המס, לרבות השגת אישורים מקדמיים שונים ומגוונים מרשויות המס.

מחלקת מיסים במשרדנו ליוותה ומלווה את תיקוני החקיקה הרבים בדיני חברות, דיני ניירות ערך ודיני המס השונים, והייתה שותפה לדיונים בוועדות הכנסת השונות בנושא.

"They are thorough, thoughtful and they have intelligent people who are hard-working."

Chambers & Partners | 2020

"Very professional, skilled and capable."

Chambers & Partners | 2018

"Runs an extremely active tax team, which has experience in global M&A and restructurings, tax assessments, executive compensation and capital markets transactions."

The Legal 500 | 2018

"Skilled at advising clients on executive compensation."

Chambers & Partners | 2016

"Fields capabilities in executive compensation."

Chambers & Partners | 2015

שותפים

טל_עצמון

טל עצמון

שותף מנהל