תביעות נגזרות

בשנים האחרונות, עם הפיכת המציאות הכלכלית למורכבת יותר ויותר, הלך וגבר השימוש בכלי התביעות הנגזרות, לרבות תביעות נגד נושאי משרה.

למשרדנו ניסיון משמעותי הן בייצוג בעלי מניות ודירקטורים כתובעים בתביעות נגזרות, הן בייצוג בעלי מניות, נושאי משרה ואורגנים בכירים בחברות בהיותם נתבעים בתביעות אלה, והן בייצוג חברות אליהן נשלחים מכתבי דרישה לתביעות נגזרות.

זאת, במגוון עניינים, ובכלל זה בקשר עם טענות של הפרת חובות זהירות או חובות אמונים כלפי החברה, בין היתר, בקשר עם קבלת החלטות שאינן לטובת החברה, טענות לפרסום הודעות ודיווחים כוזבים או מטעים, אי עמידה בדרישות דיווח, טענות בדבר קיפוח מיעוט, סחר במידע פנים ועוד.

אנו מעמידים לרשות לקוחותינו ייעוץ משפטי מקיף ורב-תחומי על ידי עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום הליטיגציה התאגידית ועורכי הדין בעלי המומחיות בתחומי החברות, הממשל התאגידי וניירות הערך. הידע והניסיון המשפטי, לצד ההבנה העסקית – כלכלית, מאפשרים לצוותים המשפטיים במשרדנו להפעיל כלים משפטיים יצירתיים לבחינת הדרישות הנגזרות ולטיפול בהליכי התביעה הנגזרת.

"The firm has a strong reputation for defending derivative actions."

The Legal 500 | 2020

"Recognised for class actions and derivative actions."

Chambers & Partners | 2019

"Filled with excellent strategists, Goldfarb Seligman & Co. handles derivative claims and class action suits for large domestic and international corporates."

The Legal 500 | 2018

"Client-driven and committed."

The Legal 500 | 2017

"Provides a high level of service and value for money."

The Legal 500 | 2016