רגולציית אנרגיה

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף בכל תחומי הרגולציה, למגוון רחב של חברות מובילות הפועלות בתחומי האנרגיה, ובכלל זה במשק החשמל, הגז והאנרגיה המתחדשת.

עורכי הדין מייעצים ללקוחותיהם בקשר עם סוגיות רגולטוריות מורכבות, לרבות קבלת רישיונות להפעלת תחנות כוח, קבלת היתרים ואישורים מיוחדים ממשרד האנרגיה, העברות בעלי שליטה, רישיונות גז, בניה ותחזוקה של רשתות הולכת חשמל, בניה ותחזוקה של רשתות הפצת גז, ועוד. כמו כן, עורכי הדין מייצגים לקוחות אלו בפני רשות החשמל ובפני גופים רגולטוריים נוספים.

הצוותים המשפטיים במשרדנו צברו ניסיון רב בתחום, ובכלל זה היכרות עם הצרכים הייחודיים של העוסקים בו, וקשרי עבודה ענפים עם גורמים רגולטוריים. משרדנו בעל מומחיות ייחודית בהענקת ייעוץ משפטי בקשר עם קבלת רישיונות לפי חוק משק החשמל, עריכת הסכמים מורכבים בתחום האנרגיה, וכן בנושאי רגולציה מגוונים. בנוסף, עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום מנהלים פרויקטים נרחבים ליישום וציות לדין ולכללי הרגולציה בתחומים שונים כגון גיהות ובטיחות במשק החשמל, איכות הסביבה ועוד. במסגרת זו, עורכי הדין מסייעים לחברות ולמשקיעים מקומיים ובינלאומיים בתחום האנרגיה בהתאמת עסקאות לכללי הרגולציה והרישיונות החלים במשק האנרגיה, ומעניקים ייעוץ שוטף לגורמים שונים בשוק האסדרה הנרחב של סקטור האנרגיה בהתאמת פעילותם העסקית לתוואי הרגולטורי המתפתח.

בנוסף, כחלק מהשירות המשפטי המקיף והייחודי הניתן על-ידי משרדנו, עורכי הדין מלווים תדיר חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות הפועלות בתחום האנרגיה, בסוגיות של רגולציה סביבתית, החל מליווי של מאות מתקנים הפרושים בכל הארץ; עבור בהטמעת מערכות ניהול סביבתיות ובייעוץ מסחרי בסוגיות בעלות היבטים סביבתיים ובטיחותיים- גיהותיים; וכלה בסיוע באימוץ מדיניות סביבתית כלל ארגונית שהיא 'מעבר לרף הציות' (Beyond Compliance).

"Offers standout experience in energy regulatory matters."

Chambers & Partners | 2020

"Well placed to act for Israeli and international companies active in the energy field as part of its full-service offering."

Chambers & Partners | 2019

"Handles a range of regulatory and licensing matters for major players in the energy sector."

Chambers & Partners | 2015

שותפים