אכיפה ורגולציה פיננסית

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף ומייצג מגוון גופים וחברות בכל תחומי הרגולציה הפיננסית. בין היתר, המשרד עוסק בייצוג בהליכי שימוע וכן מלווה את לקוחותיו במסגרת הליכים ופעולות בקשר עם כללי ההסדרה שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון. כמו כן, המשרד מלווה חברות בהפנמת כללי רגולציה החלים על חברות מפוקחות ועל אורגניהם, ובכלל זה מלווה אותן ביצירת תוכניות אכיפה פנימיות.

משרדנו מעניק ליווי משפטי בכל שלבי ההסדרה ומייצג את לקוחותיו בפני הרגולטורים השונים בהליכי אכיפה מינהלית, בהליכים פליליים וכן בהליכים אזרחיים הנוגעים לרגולציה פיננסית.

לצד זאת, עורכי הדין מייעצים לבנקים, מוסדות פיננסיים וחברות ציבוריות בכל הנוגע להיבטים הרגולטוריים של פעילותם, לרבות איסור הלבנת הון, רכישת אג"ח, המצאת בטחונות, הלוואות סינדיקציה, דרישות הון עצמי, השגת היתרים ורשיונות מבנק ישראל ומרשויות רגולטוריות אחרות, הסדרי קונסורציום, שירותים פיננסיים שונים, ועוד. כמו כן, הצוותים המשפטיים מלווים חברות ומוסדות פיננסיים בינלאומיים מובילים במסגרת פעילותם בישראל, ומעניקים להם ייעוץ וייצוג שוטף בפני הרשויות הרלוונטיות בישראל, דוגמת הרשות לניירות ערך, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הבורסה בתל אביב, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בנק ישראל, ועוד.

"Active in working with companies as a creative counsel, often assessing the compatibility of existing laws and regulations to novel business models previously unforeseen in Israel."

Chambers FinTech | 2020

"Has unique expertise in debit and prepaid card regulation and fintech."

The Legal 500 | 2018

"Very knowledgeable on regulation."

The Legal 500 | 2014

"Particularly noted for handling regulatory issues."

The Legal 500 | 2014

"Broad expertise in regulatory matters."

The Legal 500 | 2013