רגולציה בתחומי בריאות ומדעי החיים

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף ומייצג מגוון גופים וחברות בכל תחומי הרגולציה. לצוותים המשפטיים במחלקה מומחיות ייחודית בייעוץ לחברות ולגופים ציבוריים הפועלים בתחומי הבריאות ומדעי החיים.

משרדנו מייצג מזה שנים רבות חברות בתחום מדעי החיים, ובכלל זה חברות תרופות וחברות מכשור רפואי, חברות ביו-טכנולוגיה, חממות טכנולוגיות, קרנות השקעה ומשקיעים פרטיים המתמקדים בתחום, חברות מסחור ידע אקדמי וכן מוסדות ומרכזי מחקר. כמו כן, עורכי הדין מלווים גופים ציבוריים העוסקים בתחום, ובכלל זה מלווים פרויקטים רחבי היקף. הצוותים המשפטיים במשרדנו צברו ניסיון רב בתחום, ובכלל זה היכרות עם הצרכים הייחודיים של העוסקים בו, היכרות עם משקיעים וגורמים הפועלים בתחום וקשרי עבודה ענפים עם הגורמים הרגולטורים הרלוונטיים.

עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום רגולציית הבריאות מעניקים ללקוחות המשרד הפועלים בתחום ליווי ויעוץ משפטי שוטף במגוון סוגיות רגולטוריות, ובכלל זה ההיבטים הרגולטוריים של הקמת חברות, עסקאות מיזוג ורכישה, גיוס הון ועסקאות מימון; מימון ציבורי של תרופות ומכשור רפואי; ההיבטים הרגולטוריים של תהליך המו"פ, ובכלל זה במסגרת הסכמים מסחריים, לרבות הסכמי פיתוח משותף, הסכמי ייצור, הסכמים לרכישת טכנולוגיות מחברות וממוסדות המסחור האקדמיים, הסכמים לביצוע ולניהול ניסויים קליניים ואחרים, ועוד; וכן ההיבטים הרגולטוריים של מסחור קניין רוחני בשוק המוצר של החברה, ובכלל זה שלבי ההפצה, הרישיון, הייצור, עריכת הסכמי רישוי, ועוד. לצד אלו, המשרד מייצג את לקוחותיו, הן המקומיים והן הבינלאומיים, בהיבטי רישוי רלוונטיים מול משרדי הממשלה והגורמים הרגולטוריים, לרבות משרד הבריאות ורשות החדשנות.

עורכי הדין מלווים את לקוחותיהם בהתאמת פעילותם העסקית לתוואי הרגולטורי המתפתח, הן בישראל והן מחוצה לה, לרבות ליווי הליכי חקיקה, ייעוץ בנוגע ליישום תקנות וחוקים חדשים (ובכלל זה פיתוח, יישום והטמעה של 'תוכניות ציות' פנים-ארגוניות), מתן חוות דעת משפטיות בנוגע לסוגיות רגולטוריות מורכבות וחדשניות המהוות תקדים בתחומן, ועוד. כמו כן, הצוותים המשפטיים במשרדנו מייעצים ללקוחות הפועלים בתחום הבריאות ומדעי החיים בנוגע לסוגיות מגוונות שעניינן הגנת הפרטיות, לרבות הגנת הפרטיות באינטרנט ואבטחה ושימוש במאגרי מידע, והם בעלי ידע נרחב ובקיאות בשינויים הרגולטוריים בתחום.

שותפים