קרנות השקעה

משרדנו נמנה עם המשרדים הראשונים שהחלו לייעץ ללקוחות בקשר עם הקמת קרנות השקעה בישראל. הידע הרב אשר נצבר בין כתלי המשרד בקשר עם הקמה וייצוג של קרנות השקעה מסוגים שונים, הופכים את גולדפרב זליגמן לאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום זה בישראל.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף לקרנות השקעה, החל משלב הקמתן ואיתור הזירה המתאימה לפעילותן, בישראל ומחוצה לה, עבור בליווי ובייעוץ בקשר עם משקיעים ועם הרגולציה הרלוונטית, וכלה בייצוגן במסגרת השקעותיהן בחברות המטרה או בנכסים הרלוונטיים. במסגרת זו, משרדנו צבר ניסיון רב בהסדרת יחסים בין יזמי קרנות השקעה ועם משקיעי עוגן בקרן, תוך שימוש יצירתי בכלים משפטיים ועסקיים לשם גישור על פערים אפשריים בין היזמים.

לצד זאת, לעורכי הדין במשרדנו בקיאות רחבה בליווי היבטי המס של קרנות השקעה, ובכלל זה תכנון מס עבור קרנות השקעה; קבלת אישורים מקדמיים מרשויות המס ('פרה-רולינג') עבור משקיעים ישראלים וזרים; הקמת מבנים תאגידיים מורכבים הנגזרים בעיקר מתכנון המס; ועוד. כמו כן, מייעצים הצוותים המשפטיים בקשר עם תחומי רגולציה וניירות ערך רלוונטיים, לרבות השגת 'פרה-רולינג' מרשות ניירות ערך; מלווים את הקרנות במגעיהן עם יועצים משפטיים ונותני שירותים אחרים מחוץ לישראל; ומלווים קרנות בקשר עם שינויים מבניים, דוגמת 'הגירה' של תאגידי הקרן ממדינה למדינה, וכן במסגרת הנפקות לציבור של מניות וזכויות בקרנות ציבוריות בישראל.

בנוסף, משרדנו מלווה באופן שוטף קרנות השקעה בקשר עם ביצוע עסקאות התואמות את מנדט ההשקעה שלהן, בישראל ומחוצה לה, זאת בהתבסס על ניסיונו של המשרד בתחום המיזוגים והרכישות ובניהול השקעות בתחומי היי-טק, נדל"ן ושווקי ההון, בישראל ובעולם.

הצוותים המשפטיים במשרדנו מלווים לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים (High Net Worth Individuals) המבקשים להשקיע בקרנות השקעה, ומייעצים להם בבחינת תנאי ההשקעה השונים, לרבות היבטים תאגידיים, מיסויים ורגולטוריים. כמו כן, מלווים עורכי הדין משקיעים מהותיים ומשקיעי עוגן במשא ומתן עם קרנות השקעה בקשר עם הסדרי השקעה פרטניים.

עם לקוחות המשרד נמנות קרנות השקעה מסוגים שונים וכן מגוון משקיעים מוסדיים ופרטיים הפועלים בתחום. בין היתר, מלווה משרדנו קרנות הון פרטיות, קרנות הון סיכון, זרועות השקעה של חברות ענק בינלאומיות, קרנות נדל"ן, קרנות ריט, קרנות גידור, קרנות שניוניות (Secondary Funds), קרנות מימון ביניים, קרנות פיננסיות ייעודיות, יזמים, מנהלי קרנות, משקיעים מוסדיים מקומיים וזרים, משקיעים פרטיים מהארץ והעולם, ועוד.

"The firm has shown its ability to handle the formation of private equity funds, hedge funds, credit funds, and REITs."

The Legal 500 | 2020

"Has a deep client list of venture capital and private equity funds, regularly advising on investments and financing rounds."

Chambers & Partners | 2019

"The cross-disciplinary team has extensive experience advising every type of investment fund across the entirety of its life cycle."

The Legal 500 | 2018

"Noted for its outstanding international offering and activity in venture capital investments."

Chambers & Partners | 2017

"A strong practice that is experienced in guiding clients through the process of raising and managing investment funds."

The Legal 500 | 2016