עמותות ומלכ"רים

משרדנו מייעץ לכל סוגי המלכ"רים והעמותות ללא כוונת רווח, ובכלל זה חברות לתועלת הציבור, ארגונים לא ממשלתיים (NGOs) ויזמים ומייסדים של ארגונים אלה בישראל, לרבות אזרחים זרים וארגונים ללא מטרות רווח זרים המבקשים לפעול בישראל.

עורכי הדין מייעצים לגופים אלה באיגודם וברישומם של המלכ"רים ברשויות המתאימות, וכן מעניקים תמיכה וליווי משפטי  למלכ"ר בכל קשת פעילותו, לרבות ייצוגו בפני רשויות המיסים השונות וייעוץ לנושאי המשרה שלו.

לעורכי הדין ניסיון רב במציאת פתרונות יצירתיים ומעשיים למגוון הנושאים המתעוררים אגב פעילותו של המלכ"ר או הארגון הלא ממשלתי, וכן הם מעניקים ייעוץ במסגרת הליכי ביקורת הנוגעים לגופים אלה, ארגון מחדש ופירוק.

שותפים

טל_עצמון

טל עצמון

שותף מנהל