סכסוכי הפצה וסוכנויות

משרדנו מתמחה בניהול סכסוכים מסחריים והליכי ליטיגציה בתחום ההפצה והסוכנויות. הידע הרב אשר נצבר בין כתלי משרדנו בתחום ההפצה, הזכיינות והסוכנויות, לצד המוניטין הנרחב לו זוכים עורכי הדין בתחום הליטיגציה, מסייעים בפתרון סכסוכים אלו, ביעילות מרבית.

צוותי הליטיגציה במשרדנו מייצגים את לקוחות המשרד במסגרת סכסוכי הפצה וסוכנות מורכבים, והם בעלי ניסיון משמעותי בייעוץ משפטי מקיף בקשר עם סכסוכים שעניינם סיום חוזה הפצה, סוכנות או זכיינות, סכסוכים כספיים ומסחריים, לרבות סכסוכים בהיעדרו של הסכם בכתב, בנוגע לפרשנות הסכמים ומעמדם, וכן סכסוכים שעניינם בלעדיות ובקשות לצווי מניעה.

במסגרת זו, מייצגים עורכי הדין את לקוחות המשרד בפני כל הערכאות והטריבונלים, לרבות בפני בית המשפט העליון, ובכלל זה בבוררויות מקומיות ובינלאומיות ובהליכי גישור.

עם לקוחותינו בתחום זה נמנים ספקים, יבואנים, מפיצים וסוכנויות, וכן חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות, ובכלל זה חברות תעופה; יצרנים במגוון תחומים – ביטחון, רכב, מוליכים, רכיבי דיוק, צילום, הדפסה ומכשור רפואי; ועוד.

"Exceptionally good lawyers. They are thorough, systematic and at the same time employ bold and surprising strategies and attacks."

The Legal 500 | 2020

"A leading firm in Israel for dispute resolution."

The Legal 500 | 2020