סביבה, חברה וממשל תאגידי - ESG

כיום, יותר מתמיד, סוגיות סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG) הינן סוגיות ליבה בעדיפות גבוהה אצל משקיעים, חברות, דירקטוריונים וחברי הנהלה. לאור מורכבות סוגיות אלו וקצב השינויים ברגולציה ובפרקטיקות המומלצות בתחום זה, הקים משרדנו צוות משימה ייעודי לתחום ה-ESG. זהו צוות בין-מחלקתי ייחודי הכולל, בין היתר, מומחים מתחומי ממשל תאגידי, דיני סביבה, דיני עבודה וליטיגציה, שהוקם כדי לסייע ללקוחותינו לנווט בבטחה דרך האסטרטגיות והמגמות השונות בתחום תוך צמצום החשיפה לסיכונים משפטיים ואחרים.

משרדנו מלווה בקביעות דירקטוריונים, חברי הנהלה בכירים ויועצים משפטיים של חברות ציבוריות ופרטיות בקשר עם מגוון רחב של היבטי ESG, בהתבסס על ניסיונו הרב-תחומי של צוות המשימה הייעודי. במסגרת זו, מייעצים עורכי הדין ללקוחות המשרד בנוגע להיבטי ESG בפעילותם המסחרית השוטפת, ובכלל זה ייעוץ בנוגע לדוחות ESG, היבטי ESG בעסקאות והשקעות, בדיקות נאותות ומחויבויות שונות בתחום זה.