מע"מ

מחלקת מיסים במשרדנו בעלת בקיאות ומומחיות ייחודית בתחום המיסים העקיפים ובתחום מס ערך מוסף (מע"מ). למחלקה ניסיון רב בתכנון מיסויי ואסטרטגי עדכני, תוך מתן פתרונות יצירתיים המותאמים לתוואי הרגולטורי המשתנה.

הצוותים המשפטיים במשרדנו מלווים ומייעצים ללקוחותיהם בקשר עם תכנון עסקאות, וכן מתמחים בייצוג ובניהול הליכים מול רשויות המס בסוגיות מיסוי מורכבות, החלטות מיסוי ('רולינגים'), הסדרים מיוחדים, הליכי ביקורת, שומות ודיונים משפטיים, הליכי גילוי מרצון ועוד. בנוסף, עורכי הדין במחלקה מעניקים חוות דעת מורכבות וייעוץ שוטף בקשר עם אופטימיזציה בפעילות חברות ובניהול העסק.

כמו כן, הצוותים המשפטיים במשרדנו מלווים ומייעצים ללקוחות המשרד באופן שוטף בסוגיות מס ערך מוסף מגוונות, לרבות חוות דעת, פניה לקבלת פרה-רולינג, ייצוג בפני רשות המסים בהליכי שומה, הגשת בקשות להחזר מע"מ בגין חובות אבודים, יעוץ בנוגע להיבטי החבות במע"מ בהסדרי חוב, פיצויים ותשלומים אחרים, אופטימיזציה של דיווחי מע"מ, מע"מ בשיעור אפס ועוד.

לעורכי הדין בעלי המומחיות בתחום במשרדנו ניסיון רב בייצוג ובליווי חברות מקומיות; חברות בינלאומיות, לרבות בנקים זרים בעלי פעילות בישראל; מלכ"רים ומוסדות כספיים בהשגת הסדרי מס ייחודיים המתאימים לתנאים המיוחדים בהם הם פועלים; וחברות אחזקה. כמו כן, למשרדנו מומחיות ייחודית בליווי חברות ויחידים בחקירות ובהליכים פליליים מורכבים בתחום המע"מ, ולצוותים המשפטיים ניסיון רב בייצוג לקוחות ממגזרי פעילות שונים בפני ערכאות שונות.

משרדנו מלווה ומעניק ייעוץ משפטי בתחום המע"מ למגוון רחב של לקוחות מובילים במשק הישראלי; חברות זרות המנפיקות בישראל; וכן, חברות רב לאומיות הפועלות בסקטורים שונים, לרבות חברות בתחום הכלכלה הדיגיטלית, נדל"ן, קמעונאות, תקשורת, תעשייה, פיננסים ושוק הון.

"Considerable expertise in indirect tax and VAT"

The Legal 500 | 2020

"They are thorough, thoughtful and they have intelligent people who are hard-working."

Chambers & Partners | 2020

"Well-respected group handling tax matters for both domestic and international clients."

Chambers & Partners | 2019

"Very professional, skilled and capable."

Chambers & Partners | 2018