מכרזים מקומיים ובינלאומיים

משרדנו הינו מהמשרדים המובילים בארץ בתחום דיני המכרזים. הצוותים המשפטיים בעלי המומחיות בתחום מייעצים בנוגע לסוגיות מורכבות בתחום המשפט המנהלי ודיני המכרזים לאורך כל שלבי המכרז, הן לעורכי המכרז וועדות המכרזים והן לגופים המבקשים ליטול חלק בהליך מכרזי במגוון רחב של תחומים. לעורכי הדין במשרדנו ניסיון ייחודי ובקיאות רחבה בתחום זה, הודות להיכרות המעמיקה ורבת השנים עם אופן עבודתם של הגופים המנהליים והשיקולים העומדים בבסיס קבלת החלטותיהם.

לעורכי הדין במשרדנו מומחיות ייחודית בליווי וועדות מכרזים של גופים וארגונים ציבוריים שונים העורכים מכרזים, ומשמשים תדיר כיועצים משפטיים חיצוניים לגופים אלו. הצוותים המשפטיים מעניקים ליווי וייעוץ שוטף לוועדות המכרזים בענייני רגולציה וכן מייעצים בקשר עם שלל סוגיות העולות במסגרת עבודתן. במסגרת זו, מעניקים עורכי הדין ייעוץ משפטי בקשר עם מתווה ההתקשרות או המכרז, לרבות ייעוץ בענייני פטור מחובת מכרז ועריכת הליכים תחרותיים חלופיים; גיבוש אסטרטגיית המכרז המתאימה ביותר; עריכת מסמכים וניהול הליכים מקדמיים, בקשה לקבלת מידע (RFI) ומיון מוקדם (PQ); גיבוש ועריכת תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף, הסכמי ההתקשרות והתנאים המסחריים; ליווי הליך בדיקת והערכת ההצעות המוגשות למכרז, לרבות פניות לקבלת הבהרות מהמציעים; מתן חוות דעת משפטיות בקשר עם סוגיות שונות העולות במסגרת ההליך המכרזי; ייעוץ משפטי בהליכי ערעור על תוצאות המכרז וייצוג בפני ערכאות משפטיות במידת הצורך; וכן ליווי שוטף בשלב ההתקשרות החוזית ומתן מענה לסוגיות משפטיות העולות במהלך שלב זה.

לצד זאת, לצוותים המשפטיים במשרדנו ניסיון משמעותי בליווי תאגידים וחברות מקומיות ובינלאומיות בהגשת הצעות ובהתמודדות במכרזים שונים בקשת רחבה של תחומים, ובכלל זה אנרגיה ותשתיות, תחבורה, רכש, לוגיסטיקה, שירותים, טכנולוגיה, מחשוב ומערכות מידע, מקרקעין ועוד. בין היתר, מלווים עורכי הדין את לקוחותיהם במכרזים לביצוע פרויקטים המשלבים היבטי ייזום, תכנון ובניה, מימון ותפעול, ובכלל זה בפרויקטי תכנון-ביצוע (Design – Build) ובפרויקטי BOT, PFI, ו-PPP.

הצוותים המשפטיים מלווים את לקוחותיהם לכל אורך ההליך המכרזי, ובכלל זה בשלב הטרום-מכרזי ובהליכים המקדמיים למכרז; בעריכת הסכמי התקשרות בין שותפי המציע, קבלני המשנה וסיוע בגיבוש מיזמים משותפים; בייעוץ משפטי ובניסוח שאלות הבהרה ופניות לועדת המכרזים בנוגע לתנאי המכרז; בבחינת מסמכי ההצעה, לרבות עמידתה בתנאי הסף ויתר דרישות המכרז; בייעוץ משפטי לאחר פרסום תוצאות המכרז; בליווי בהליכי עיון בחומרי המכרז; בייצוג בהליכים בפני וועדות המכרזים וערכאות משפטיות במידת הצורך; ועוד.

עם לקוחותינו נמנים גופים ציבוריים, חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופי צבא ובטחון, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים ועירוניים.

"Dedicated service and immaculate legal counsel."

Chambers & Partners | 2020

"Blessed with an outstanding group of professional experts working together as a team... They provide instant advice and excellent customer service."

The Legal 500 | 2020

"Excellent work."

Chambers & Partners | 2020