מימון מסחרי

לעורכי הדין במשרדנו מומחיות ייחודית ורבת שנים בתחום המימון. משרדנו מטפל בעסקאות מימון רחבות היקף, במימון פרויקטים בישראל ומחוצה לה וכן בגיוסי מימון וביצירת מכשירים פיננסים מורכבים.

הצוותים המשפטיים במשרדנו מלווים עסקאות מימון מורכבות, והינם בעלי היכרות מעמיקה עם הרגולציה המקומית והבינלאומית.  הניסיון והידע שנצבר, לצד המומחיות במשפט מסחרי על גווניו, מציבים את משרדנו כבולט ומוביל בתחום זה.

עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום, מייעצים ללקוחותיהם בקשר עם מגוון רחב של עסקאות ומודלי מימון, הן בתחום מימון תאגידי והן בתחום מימון פרויקטים. הצוותים המשפטיים במשרדנו מלווים לקוחות בולטים 'משני צידי המתרס', הן בנקים וגופים מלווים והן חברות וגופים לווים ובעלי היכרות מעמיקה עם הצרכים והמטרות של לקוחותיהם. מתוקף כך, עורכי הדין מעניקים ייעוץ משפטי-אסטרטגי מקיף, תוך בחינת מכלול ההיבטים העסקיים, הפיננסים והמימוניים של כל עסקת מימון, והתאמת מודל המימון לצרכים הייחודיים של כל לקוח.

בתחום המימון התאגידי, מלווים עורכי הדין במשרדנו את התאגידים הגדולים והמובילים במשק הישראלי, בקשר עם פעילותם השוטפת והתקשרויותיהם בענייני מימון עם בנקים מקומיים וזרים. כמו כן, מייעצים הצוותים המשפטיים לחברות בינלאומיות המתקשרות עם בנקים וגופים מלווים ישראליים, לצורך מימון פעילותן בישראל בהיבטים שונים. הבנתם המעמיקה של עורכי הדין בסביבה העסקית והפיננסית בה פועל הלקוח, בישראל ומחוצה לה, מאפשרת להם להעניק ללקוחותיהם פתרונות משפטיים מקיפים ויצירתיים בתחום המימון התאגידי.

בתחום מימון פרויקטים, מלווים עורכי הדין במשרדנו מיזמים שונים ופרויקטי ענק בתחומי תשתיות ופיתוח, אנרגיה, תחבורה ועוד, תוך הענקת ייעוץ משפטי מקיף בקשר עם היבטים כלכליים ומימוניים. הצוותים המשפטיים מלווים תדיר עסקאות מימון מורכבות, ומייעצים בנוגע ליישום מודלים מימוניים המותאמים לסביבה העסקית הייחודית בכל תחום. במסגרת זו, מייעצים עורכי הדין בקשר עם מגוון מודלי מימון, ובכלל זה שותפות ציבורית-פרטית (PPP), יוזמה מימונית פרטית (PFI) ו- BOT (בנה- הפעל-העבר),  לרבות מתן ייעוץ וליווי במשאים ומתנים לגבי הסדרי הלוואות ארוכי טווח, הסדרי מימון לתקופות ביניים והסכמי מימון מחדש. עורכי הדין במשרדנו מלווים את היבטי המימון של נתח ניכר מן הפרויקטים בתחומי תשתיות, אנרגיה, נדל"ן ותחבורה במדינת ישראל.

בנוסף, למשרדנו פרקטיקה ייחודית וניסיון רב בקשר עם ליווי חברות תעופה, חברות ממשלתיות, גופים ביטחוניים ותאגידים גדולים מסקטור התעופה והחלל בתחום המימון. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין במשרדנו את לקוחותיהם בהתקשרויות עם בנקים ומוסדות פיננסיים שונים בהסכמי אשראי ובהסכמי מימון פרטניים, ובכלל זה מעניקים ליווי שוטף בקשר עם מימון נכסי תעופה וחלל, לרבות מימון מטוסי נוסעים, מטוסי מנהלים, לוויינים ועוד. בשנים האחרונות, ליוו הצוותים המשפטיים במשרדנו שורה ארוכה של עסקאות מימון מורכבות לרכישת עשרות מטוסים ולמימון מחדש של מטוסים.

עם לקוחותינו נמנים הקבוצות והתאגידים הגדולים ביותר בישראל, חברות בינלאומיות מובילות, בנקים מקומיים וזרים, גופים חוץ בנקאיים דוגמת חברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח ועוד.

"These are excellent, available, efficient professionals, real team players."

The Legal 500 | 2020

"Notable experience advising lenders on cross-border financing transactions and serving as counsel to underwriters."

Chambers & Partners | 2020

"Represents excellent value for money on complex transactions and assignments."

The Legal 500 | 2016