מימון תאגידי

משרדנו צבר ניסיון רב בייעוץ ובליווי שוטף בקשר עם כלל ההיבטים הקשורים למימון תאגידים, ובכלל זה היבטים חוזיים, היבטים רגולטוריים וכן היבטים הקשורים לגילוי הנדרש ביחס למימון התאגידי. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין, באופן שוטף, תאגידים מהגדולים ומהמובילים במשק הישראלי, שהינם, מטבע הדברים, בעלי פעילות מימונית ענפה, מגוונת ומורכבת.

הצוותים המשפטיים מלווים את התאגיד בכל שלבי חיי האשראי, החל ממועד קבלת ההחלטה על גיוס הון ובחירת מתווה הגיוס הרצוי, ובכלל זה הנפקות ציבוריות, הנפקות פרטיות, איגוח נכסים ומכירתם, הלוואות מתאגידים בנקאיים ומגופים פיננסיים ישראליים וזרים ועוד; דרך ייעוץ שוטף בעניין יישומן של הוראות הסכמי מימון; וכלה בקיום משאים ומתנים מול מלווים מסוגים שונים לשם התאמת הוראות הסכמי המימון למציאות התאגידית המשתנה.

בנוסף, עורכי הדין מלווים מקרוב את כלל האספקטים הנוגעים להיבטי דיווח בקשר עם הסדרי המימון (כאשר מדובר בתאגידים מדווחים לפי חוק ניירות ערך), תוך שהם משלבים בעבודתם את מומחי המשרד בתחומי שוק ההון וניירות הערך.

"These are excellent, available, efficient professionals, real team players."

The Legal 500 | 2020

"Notable experience advising lenders on cross-border financing transactions and serving as counsel to underwriters."

Chambers & Partners | 2020

"Represents excellent value for money on complex transactions and assignments."

The Legal 500 | 2016