מימון פרויקטים - תשתיות

הצוותים המשפטיים במשרדנו צברו מומחיות ייחודית ורבת שנים בתחום המימון, ובפרט בתחום מימון פרויקטים. משרדנו מטפל בעסקאות מימון רחבות היקף, במימון פרויקטים בישראל ומחוצה לה וכן בגיוסי מימון וביצירת מכשירים פיננסים מורכבים. היקפי הייעוץ והליווי אותם מעניק משרדנו בתחום זה, נמצאים בצמיחה מתמדת, כך שכיום, מלווים עורכי הדין במשרד את היבטי המימון של נתח ניכר מן הפרויקטים בתחומי תשתיות, אנרגיה, נדל"ן ותחבורה במדינת ישראל. הניסיון העשיר שרכש משרדנו מציב אותנו כאחד ממשרדי עורכי הדין הבולטים ובעלי המוניטין בתחום בישראל.

עורכי הדין מלווים מיזמים שונים ופרויקטי ענק בתחום התשתיות והפיתוח, האנרגיה והתחבורה תוך שהם מעניקים ליווי משפטי מקיף בנוגע לאספקטים כלכליים ומימוניים. במסגרת זו, אנו מנהלים עסקאות מימון מורכבות בקשר עם תשתיות למיזמים, כגון שותפות ציבורית-פרטית (PPP), יוזמה מימונית פרטית (PFI) ו- BOT (בנה- הפעל-העבר),  לרבות מתן ייעוץ וליווי במשאים ומתנים לגבי הסדרי הלוואות ארוכי טווח  והסדרי מימון לתקופות ביניים.

בתחום מימון תשתיות, מלווה משרדנו נתח משמעותי של פרויקטים ברחבי הארץ ומחוץ לישראל, ומעניק שירותים משפטיים לתאגידים ממשלתיים ופרטיים בכל הקשור לליווי מיזמים בתחום התשתית והפיתוח. כך, במהלך השנים האחרונות, משרדנו ליווה וייעץ לחברות התשתית המובילות בארץ ובחו"ל בפרויקטים שונים של תשתיות ומיזמים בתחומי האנרגיה (לרבות פרויקטי אנרגיה מתחדשת כגון אנרגית רוח ואנרגיה פוטו-וולטאית), תחבורה, פיתוח, מים (כולל מתקני התפלה), ועוד. במסגרת זו, מעניקים צוותי המימון במשרד שירותים משפטיים המקיפים את כל ההיבטים הפיננסים והמימוניים, ובכלל זה ליווי וייעוץ משפטי בקשר עם הסכמי מימון ומימון מחדש לפרויקטים אלו.

"With firm-wide strengths in finance, litigation, planning and construction, and high-value international corporate transactions, Goldfarb Seligman & Co. advises domestic and international corporates, state-owned companies, investors and lenders on financing and investment transactions, and development agreements in a huge variety of infrastructure projects."

The Legal 500 | 2020

"Well placed to advise on the various stages of infrastructure and energy project development."

Chambers & Partners | 2018

"Goldfarb Seligman & Co. has experience in complex financings and development pertaining to energy and transport projects."

The Legal 500 | 2015

"Highly active in the infrastructure sector."

Chambers & Partners | 2014

"Goldfarb Seligman & Co. advises on the full spectrum of project finance and infrastructure developments, including transport and energy projects, both domestically and abroad."

The Legal 500 | 2013