מימון פרויקטים - אנרגיה

הצוותים המשפטיים במשרדנו בעלי מומחיות ייחודית ורבת שנים בתחום המימון, ובפרט בתחום מימון פרויקטים. משרדנו מעניק ייעוץ וליווי בעסקאות מימון רחבות היקף, במימון פרויקטים בישראל ומחוצה לה וכן בגיוסי מימון וביצירת מכשירים פיננסים מורכבים. עורכי הדין במשרדנו מלווים את היבטי המימון של נתח ניכר מן הפרויקטים בתחומי אנרגיה, תשתיות, נדל"ן ותחבורה במדינת ישראל.

עורכי הדין מלווים מיזמים שונים ופרויקטי ענק בתחום האנרגיה ותשתית האנרגיה, תוך שהם מעניקים ליווי משפטי מקיף בקשר עם אספקטים כלכליים ומימוניים. במסגרת זו, מלווים עסקאות מימון מורכבות בקשר עם תשתיות למיזמים, ובכלל זה שותפות ציבורית-פרטית (PPP), יוזמה מימונית פרטית (PFI) ו- BOT (בנה-הפעל-העבר), לרבות מתן ייעוץ וליווי במשאים ומתנים לגבי הסדרי הלוואות ארוכי טווח והסדרי מימון לתקופות ביניים.

הצוותים המשפטיים מלווים את החברות הפועלות בתחום בקבלת מימון באמצעות מודלים מתאימים לשוק האנרגיה, וכן מלווים את החברה בשלב הקמת הפרויקט וההגעה לסגירה פיננסית.

"Advises domestic and international energy companies, lending institutions and entrepreneurs on a wide range of legal issues spanning corporate and financing transactions, planning and construction, antitrust, and litigation."

The Legal 500 | 2020

"Well placed to act for Israeli and international companies active in the energy field as part of its full-service offering."

Chambers & Partners | 2019

"Goldfarb Seligman & Co.’s reputation in the power and energy sector is characterised by deep-seated experience negotiating PPPs, PFIs and BOTs."

The Legal 500 | 2018

"Established name in the Israeli market advising on energy, infrastructure and project finance."

Chambers & Partners | 2016

"Goldfarb Seligman & Co. has experience in complex financings and development pertaining to energy and transport projects."

The Legal 500 | 2015