מימון ובנקאות

למשרדנו ניסיון משמעותי בתחומי בנקאות ומימון. הניסיון שרכשו עורכי הדין בליווי עסקאות מימון מורכבות במיוחד, המחייבות ידע מעמיק ברגולציה, היכרות עם מודלים מימוניים ומומחיות במשפט מסחרי על גווניו, הינו ניסיון ייחודי בשוק הישראלי.

הניסיון הרב שצבר משרדנו הן בייעוץ לגופים מלווים, ובכללם בנקים וגופים פיננסיים אחרים, והן בייעוץ לחברות ולגופים לווים, מעניק לצוותים המשפטיים היכרות עמוקה עם הצרכים והמטרות של כל הצדדים לעסקה. למעשה, עורכי הדין מלווים לקוחות בולטים 'משני צידי המתרס'. מחד גיסא, עורכי הדין במשרדנו מייעצים למוסדות פיננסים, ובכלל זה בנקים מקומיים וזרים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח וגופים חוץ בנקאיים אחרים. מאידך גיסא, עורכי הדין מלווים את התאגידים הגדולים והמובילים במשק הישראלי בקשר עם פעילותם השוטפת והתקשרויותיהם בענייני מימון עם בנקים מקומיים וזרים.

בנוסף, מעניק משרדנו ייעוץ מקיף בקשר עם פעילות בנקאית שוטפת וכן מעניק שירותים משפטיים כוללים בכל הקשור לדיני הבנקאות. במסגרת זו, עורכי הדין במשרדנו מלווים עסקאות הכוללות את כל הסוגים של אשראי מובטח; מטפלים בהסדרה ורישוי של פעילויות פיננסיות; מייעצים בנוגע לעסקאות בנגזרים פיננסיים ועסקאות מימון בינלאומיות רחבות היקף המובטחות באגרות חוב זרות; מלווים מוסדות פיננסיים במתן שירותים גלובליים בתחום שוק ניירות ערך (משמורת, תיווך וכיוצ"ב); ומעניקים ייעוץ משפטי בתחום כרטיסי האשראי, מערכות תשלום וסליקת חיובים וכן שירותים פיננסיים מבוססי רשת.

כמו כן, מעניקים הצוותים המשפטיים ליווי משפטי מקיף, החל משלבי הייסוד של גופים פיננסיים וקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים להפעלתם, דרך ייעוץ משפטי בתחומים רבים של פעילותם, וכלה בליווי הטיפול בהליכים משפטיים ובתביעות ייצוגיות. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין מיזוגים ורכישות, שינויים מבניים, הסכמים מסחריים והשקעות, וכן מייעצים בקשר עם סוגיות ממשל תאגידי, רגולציה ואכיפה, מיסוי, עריכת מוצרי ביטוח חדשים וליווי הליך אישורם מול אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בנוסף, מעניקים הצוותים המשפטיים ייעוץ מסחרי שוטף ליחידות העסקיות השונות בגופים אלו.

עם לקוחותינו בתחום זה נמנים בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי מהגדולים והמובילים בארץ; קבוצות ותאגידים מהגדולים בישראל; בנקים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים; ועוד.

"Prominent full-service firm with an impressive roster of local and international clients in the financial sector."

Chambers & Partners | 2020

"Houses a solid lender-side practice, which has recently secured mandates from major domestic and global financial institutions and alternative lenders."

The Legal 500 | 2020

"Goldfarb Seligman & Co. has experience advising non-traditional lenders and multinational banks on various financing transactions, but has unique expertise in debit and prepaid card regulation and fintech."

The Legal 500 | 2018

"Advises leading international banks on a wide range of equity and debt offerings."

The Legal 500 | 2017

"Represents excellent value for money on complex transactions and assignments."

The Legal 500 | 2016

ניסיון מקצועי

Credit Suisse

הקמת פעילות בנק Credit-Suisse בישראל וליווי שוטף של פעילותו בישראל.

קונסורציום של בנקים ומוסדות פיננסיים - תאגיד פרטי ידוע
מיליארד ש"ח

ייצוג תאגיד פרטי מוכר בהסכם מימון מול קונסורציום מוסדיים ובנקים בהיקף מימון של מעל מיליארד ש"ח.

שופרסל בע"מ
2 מיליארד ש"ח

ייצוג שופרסל במסגרת ארגון מחדש ופיצול חטיבת הנדל"ן בקבוצת שופרסל, בהיקף עסקה של כ-2 מיליארד ש"ח.