ליטיגציה - נדל"ן

משרדנו עתיר ניסיון בניהול סכסוכים בתחום הנדל"ן, ובכלל זה ליווי תביעות הנוגעות לתכנון ובניה ופיתוח נדלנ"י, בפני בתי המשפט על כל ערכאותיהם, בפני המפקח על הבתים המשותפים, במסגרת בוררויות, ובמגוון ועדות משפטיות ומנהליות. לצוותים המשפטיים ראייה רחבה וניסיון ייחודי, אשר נצבר הן בייצוג גופי תשתית ממשלתיים והן בייצוג קבלנים, בנקים מלווים ויזמים מהמגזר הפרטי.

במסגרת זו, עורכי הדין מייצגים תאגידים וחברות הפועלים בתחום הנדל"ן במגוון הליכים, וביניהם ייצוג במסגרת תביעות דיירים על הפרות חוזיות או ליקויי בניה, ייצוג חברות בסכסוכים חוזיים בקשר עם פרויקטי נדל"ן, ייצוג חברות בהליכי חדלות פירעון במסגרתם נרכשים מקרקעין הנמכרים במסגרת ההליך, ייצוג בסכסוכים בין שותפים בפרויקטי בנייה, ייצוג במסגרת סכסוכי משכיר – שוכר בפרויקטים נדל"ניים גדולים, לרבות בתחום המסחר והמשרדים ועוד.

אנו מעניקים ליווי משפטי רצוף בכל ההליכים הסטטוטוריים לאישור תוכניות מתאר בכל הדרגים ובכל הוועדות, וכן מעניקים ליווי שוטף בהליכי רישוי, התנגדויות, הליכים משפטיים בוועדות ערר, בבתי משפט (עתירות מינהליות ועתירות בג"צ) ובמסגרת הליכים פליליים בתחום התכנון והבניה.

"The firm has notable disputes capabilities in areas such as taxation, internet and privacy law, and real estate."

The Legal 500 | 2020

"Primarily handles approvals for master zoning plans, licensing proceedings, and contentious matters including land expropriation and loss of value claims and tax disputes."

The Legal 500 | 2020

"The team leverages the wider capabilities of the firm to advise on contentious real estate issues."

Chambers & Partners | 2019

"Goldfarb Seligman & Co.’s deeply knowledgeable team excels in transactional and dispute resolution work."

The Legal 500 | 2016

"Has a prolific transactional practice, and works closely with other departments within the firm to advise on tax and litigation issues."

Chambers & Partners | 2013