ליטיגצית אינטרנט

משרדנו צבר מומחיות ייחודית וניסיון רב שנים בייצוג חברות הפועלות בתחום האינטרנט והטכנולוגיה במסגרת הליכי ליטיגציה שונים וסכסוכים מסחריים מגוונים.

לניסיון זה משמעות רבה במיוחד לנוכח העדר רגולציה בישראל המסדירה את תחום האינטרנט ולנוכח היותו של תחום זה תחום גלובאלי. בהקשר זה יש חשיבות מכרעת להיכרותם של צוותי הליטיגציה של משרדנו את החקיקה והפסיקה הזרה בתחום אליהם מתייחסים גם בתי המשפט בישראל בקבלת החלטותיהם.

צוותי הליטיגציה במשרדנו מייצגים מנועי חיפוש ותאגידים גדולים בתחום הטכנולוגיה והאינטרנט, כצדדים המעורבים בהליכים משפטיים, בסוגיות שעניינן אחריות ספקי שירות ומנועי חיפוש לפרסומים באינטרנט; בסוגיות העוסקות ביחסי הגומלין בין מפעילי שירותים שונים; וכן בסוגיות שבמרכזן שאלות חוזיות בקשר עם תנאי שירות באתרים, המשלבות תחומי משפט שונים כגון, קנין רוחני, לשון הרע, הגנת פרטיות, דיני חיובים ועוד.

עורכי הדין מייצגים באופן שוטף את לקוחותיהם בפני רשות המשפט והטכנולוגיה (רמו"ט) ובפני משרד המשפטים במכלול סוגיות הקשורות להגנת הפרטיות.

"The firm has notable disputes capabilities in areas such as taxation, internet and privacy law, and real estate."

The Legal 500 | 2020

"Provides litigation representation on related matters, with experience appearing before the Supreme Court."

Chambers and Partners | 2020

"Provides counsel on regulatory concerns and developments, licence agreements and data protection."

Chambers & Partners | 2020

שותפים