דיני עבודה - ליטיגציה

עורכי הדין במחלקה צברו ניסיון משמעותי בניהול סכסוכים בתחום משפט העבודה. הצוותים המשפטיים במחלקה מייצגים מעסיקים ועובדים, לרבות ארגוני עובדים, בהליכים משפטיים מורכבים בתחום דיני העבודה.

עורכי הדין במחלקה מייצגים את לקוחותיהם במגוון רחב של סכסוכים בתחום דיני העבודה האישיים והקיבוציים, ביניהם:

סכסוכי עבודה קיבוציים במסגרת בקשות צד, לרבות ייצוג בצווי מניעה במישור הקיבוצי בעניין שביתות וטענות להפרה של הסכם קיבוצי.

סכסוכי עובד ומעסיק אגב סיום יחסי עבודה, לרבות סכסוכים שעניינם הגבלת תחרות וקניין רוחני.

סכסוכים שבמרכזם טענות אפליה והעדר שוויון, לרבות בקשר עם חוק עבודת נשים תשי"ד – 1954.

סכסוכים הנוגעים לטענות בדבר העדרם או קיומם של יחסי עובד-מעסיק, לרבות סכסוכי קבלנים להכרה בהם כעובדים ולקביעת יחסי עובד-מעסיק.

במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים במחלקה את לקוחותיהם בכל סוגי ההליכים המשפטיים ובפני כל הערכאות השיפוטיות והטריבונלים השונים, ובכלל זה מייצגים בפני בית הדין לעבודה, בפני הרשויות הממשלתיות השונות ובתי הדין למשמעת, וכן מייצגים בפני טריבונלים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים, דוגמת הליכי בוררות וגישור.

כמו כן, עורכי הדין במחלקה מייצגים בתובענות ייצוגיות בתחום דיני העבודה.

בנוסף, מלווה המחלקה מעסיקים ועובדים במסגרת הליכי בירור ותביעות מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998, מלווה מעסיקים ועובדים במסגרת הליכי שימוע טרם פיטורים, וכן מייצגת מעסיקים בהליכים מגוונים בפני רשויות רגולטוריות שונות, ובכלל זה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת).

הניסיון רב השנים של עורכי הדין במחלקה מאפשר להם להעניק ללקוחותיהם נקודת מבט רחבה והכרות עמוקה עם מגוון רחב של אינטרסים, וכך לדייק את הייעוץ, לנהל את הסכסוך ולסייע לסיימו באופן מוצלח ומהיר. לאורך השנים, ייצגה המחלקה את לקוחותיה במגוון סוגיות עקרוניות, והייתה שותפה ליצירת פסקי דין תקדימיים בתחום.

"The team advises on the full spread of related work, with particular expertise in transactions, restructurings and complex disputes."

The Legal 500 | 2020

"Good lawyers that can understand the fine details of a case and represent convincingly to a judge."

The Legal 500 | 2020

"Good ability to work under pressure and not be affected by the opposing side’s attempts to misrepresent the subject under consideration."

The Legal 500 | 2020

"Handles employment issues related to major, often cross-border acquisitions and labour disputes appearing before various levels of the courts."

Chambers & Partners | 2019

"Goldfarb Seligman & Co. represents corporate clients in union negotiations as well as in the labour court and assists multinationals with Israeli labour compliance."

The Legal 500 | 2018

שותפים

חיים_ברנזון

חיים ברנזון

שותף בכיר