ליטיגציה תאגידית

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי ליטיגציה תאגידית.

עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום צברו מוניטין בהענקת ייעוץ אסטרטגי לסכסוכים מסחריים בקשר עם פעילותם של תאגידים. ניסיונם המשמעותי של עורכי הדין בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים, לצד בקיאותם העמוקה בדיני חברות ובמשפט עסקי, מאפשרים להם להעמיד לרשות לקוחותיהם סל פתרונות משפטיים יצירתיים המקטינים את חשיפת התאגיד לנזקים מסחריים ופיננסיים אגב ההליך המשפטי, תוך שהם מלווים את התאגיד ואורגניו בהליכים שעניינם הטמעת נהלי עבודה חדשים בארגון.

במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים את לקוחותינו, חברות, נושאי משרה בכירים ובעלי מניות, במגוון הליכים וסכסוכים וביניהם תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות; סכסוכי בעלי מניות ותביעות קיפוח; סכסוכים שנוגעים למתן אשראי ומימון; וכן סכסוכים בקשר עם מגוון של הסכמים, ובכלל זה, הסכמי השקעה מקומיים ובינלאומיים, הסכמי מימון, הסכמי העברת טכנולוגיה, הסכמי מיזמים משותפים (Joint Ventures) והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים.

בנוסף, עורכי הדין מעורבים בהליכים הטעונים אישור בית משפט, ובכלל זה הליכי חלוקה; הליכי מיזוגים ורכישות; הליכי רכישת מניות והסדרי חוב, בין היתר, באמצעות סעיפים 350 ו – 351 לחוק החברות.

"Exceptionally good lawyers. They are thorough, systematic and at the same time employ bold and surprising strategies and attacks."

The Legal 500 | 2020

"High-profile firm with an impressively deep bench of experienced practitioners."

Chambers & Partners | 2019

"Provides top-tier professional counsel, quickly and efficiently allocating experts from various practice areas to provide a comprehensive, one-stop-shop service for both domestic and foreign matters."

Chambers & Partners | 2018

"Brings a no-nonsense, practical approach to highly sensitive and often cross-border commercial disputes."

The Legal 500 | 2018

"Noted for its expertise in commercial litigation and international arbitration, advising a client roster comprising significant multinational and local clients."

Chambers & Partners | 2017