אנרגיה - חברות בינלאומיות

עורכי הדין במשרדנו מלווים חברות אנרגיה בינלאומיות בפעילותן בישראל, החל משלבי הקמת פעילות החברה בארץ ועד ליווי שוטף של מיזמים ושל פעילות החברה. הצוותים המשפטיים מייעצים לחברות אלו בקשר עם מגוון רחב של פרויקטים במשק האנרגיה, ובכלל זה הקמת תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל, הקמת מתקנים לאנרגיה מתחדשת (אנרגיה סולארית ואנרגית רוח), ליווי הליכים מכרזיים בתחום האנרגיה ועוד.

בנוסף, הצוותים המשפטיים מלווים את לקוחות המשרד בעסקאות מימון רחבות היקף, במימון פרויקטים בישראל ומחוצה לה וכן בגיוסי מימון וביצירת מכשירים פיננסים מורכבים. כמו כן, עורכי הדין מייצגים את לקוחות המשרד בפני גופים רגולטוריים בישראל בקשר עם פעילותם במשק האנרגיה, לרבות משרד האנרגיה, רשות החשמל ועוד.

לצד זאת, הצוותים המשפטיים מלווים חברות ויזמים ישראליים בתחום האנרגיה בפעילותם בזירה הבינלאומית. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין עסקאות והסכמים מורכבים, מייעצים בקשר עם שיתופי פעולה בינלאומיים, ואף מלווים הקמת פרויקטים ותחנות כוח ברחבי העולם.

הידע המגוון והניסיון העשיר של עורכי הדין מאפשר להם להעניק ללקוחות המשרד את השירות המשפטי המיטבי, תוך התאמת הייעוץ המשפטי לצרכים הייחודיים של כל לקוח, בכל היבטי פעילותם בישראל.

"Well placed to act for Israeli and international companies active in the energy field, including owners and contractors, as part of its full-service offering."

Chambers & Partners | 2020

"A full-service firm with a strong international reputation."

The Legal 500 | 2020

"Firm-wide, Goldfarb Seligman & Co. has a strong focus on international work, and is among the most experienced firms in Israel when it comes to representing international clients."

The Legal 500 | 2020

"Advises domestic and international energy companies, lending institutions and entrepreneurs on a wide range of legal issues spanning corporate and financing transactions, planning and construction, antitrust, and litigation."

The Legal 500 | 2020

שותפים