ליווי ויעוץ לדירקטוריונים של חברות ציבוריות

לעורכי הדין במשרדנו מומחיות ייחודית בסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך, והם מעניקים ליווי משפטי שוטף לדירקטוריונים של עשרות חברות ציבוריות, הן מקומיות והן בינלאומיות.

אנו מעניקים ללקוחותינו – דירקטוריונים, חברי דירקטוריון, ומנהלים בכירים של התאגידים המובילים בישראל וחברות בינלאומיות גדולות – שירותים משפטיים מקיפים המותאמים לצרכיהם, תוך ייעוץ משפטי מהיר ואפקטיבי במצבים הדורשים התייחסות מיידית ודחופה בסוגיות מורכבות. במסגרת זו, עורכי הדין מייעצים בנוגע למבנה הדירקטוריון והרכבו; מעניקים חוות דעת וייעוץ שוטף לדירקטוריון ככלל, ולחברי דירקטוריון ונושאי משרה בכירים בפרט, לרבות בכל הנוגע לחובות החוקיות המוטלות עליהם מתוקף תפקידם; מעניקים ייעוץ משפטי בכל הקשור לגיבוש והטמעת נהלי קבלת החלטות; מלווים הקמת ועדות דירקטוריון מיוחדות, לרבות ועדות תביעה מיוחדות; מעניקים ייעוץ משפטי-אסטרטגי בנוגע לזיהוי וניהול סיכונים; מייעצים בנוגע למדיניות תגמול בכירים; מייצגים את הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון ונושאי משרה בכירים במגוון הליכים משפטיים ומנהליים; ועוד.

הידע הרחב אשר נצבר בין כתלי משרדנו בתחומי תאגידים וניירות הערך, מיזוגים ורכישות וארגון מחדש של חברות, לצד יחסי העבודה השוטפים וההדוקים עם גופים מהסקטור הפרטי והציבורי, לרבות גופים רגולטוריים, מאפשרים לעורכי הדין להעניק ללקוחותיהם ייעוץ משפטי-אסטרטגי מקיף מהשורה הראשונה.

לצד המחלקות המקצועיות בגולדפרב זליגמן האמונות על שוק ההון, ניירות ערך וממשל תאגידי, במשרדנו פועל פורום מקצועי האחראי על שמירת הרמה המקצועית הגבוהה ביותר בקרב הצוותים המשפטיים במשרדנו וכן אמון על עדכון לקוחות המשרד בכל החידושים והעדכונים באשר לרגולציה בתחומי חברות, תאגידים ושוק הון המשתנה ללא הרף. במסגרת פעילויות הפורום, נשלחים עדכונים חשובים ללקוחות המשרד, ביניהם חברי דירקטוריון ויועצים משפטיים של חברות ותאגידים מובילים בארץ ומחוצה לה.