ליווי וייצוג מחזיקי אגרות חוב

למשרדנו מומחיות ייחודית בליווי הליכי חדלות פירעון בחברות המנפיקות סדרות של אגרות חוב, וכן ניסיון רב והיכרות מעמיקה בטיפול בהליכי הסדר ומימוש בהם מעורבים נושים מחזיקי אגרות חוב.

לצוותים המשפטיים במשרדנו היכרות וקשרי עבודה שוטפים עם כלל נאמני אגרות החוב הפועלים בישראל וכן קשרי עבודה טובים עם הגופים המוסדיים המהווים את חלק הארי של מחזיקי אגרות החוב. משרדנו היה מעורב פעמים רבות בייצוג חברות אל מול הנאמנים וכן במתן חוות דעת בקשר עם הסדרים אל מול החברות.

"A wealth of experience representing companies during debt settlements and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Known for expertise in corporate recovery and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Acts for domestic and international companies, shareholders, debenture holders, banks and various other clients on debt restructuring, voluntary and involuntary liquidation and insolvency and bankruptcy proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Particularly strong expertise in M&A between distressed companies."

The Legal 500 | 2020