יצוא ביטחוני ודו שמושי

חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז-2007, לרבות התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מתעתד להסדיר את הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.  חברות רבות מסקטורים מגוונים מושפעות ישירות  מרגולציה זו והן נדרשות לנהל את פעילותן העסקית בשים לב  לסבך ההיטלים וההוראות המסועפות בקשר עם תחום זה.

משרדנו נמנה עם המובילים והמנוסים במתן שירותים משפטיים מורכבים בתחום הפיקוח על היצוא הבטחוני ודו-שימושי, ובין כתליו נצבר ידע עשיר בקשר עם הרגולציה החלה על היבוא למדינת ישראל ועל  היצוא ממנה. הידע המשמעותי והניסיון רב השנים בתחום זה, מציבים את משרדנו בשורה הראשונה של המומחים בתחום היצוא הבטחוני והדו-שימושי בישראל.

אנו מעניקים ייעוץ פרטני ללקוחותינו בנוגע לסוגיות רגולטוריות מגוונות, ובכלל זה השגת אישורי יבוא ויצוא ממשרדי הממשלה והתנהלות עסקית העומדת בהלימה עם משטרי הפיקוח על היצוא (export control), לרבות יצוא טובין דו שימושיים ויצוא ביטחוני. בנוסף, אנו מייצגים את לקוחותינו במסגרת הליכים מנהליים בפני ועדת הייבוא של משרד הכלכלה ובפני גופים אחרים, בעניינים מגוונים, דוגמת קנסות בגין אי-הצגת אישורי יבוא, הכללה בקטגוריית 'יבואן מפר אמון', ועוד. אנו מלווים את הלקוחות לאורך כל שלבי ההליך כדי להשיא תוצאה מיטבית, בנסיבות העניין.

"They are thorough, thoughtful and they have intelligent people who are hard-working."

Chambers & Partners | 2020

"Known for its expertise in customs and indirect taxes."

Chambers & Partners | 2019

"Identified for its skilful handling of customs matters."

Chambers & Partners | 2017

"Strong in indirect tax matters, particularly regarding international trade."

The Legal 500 | 2016