ייצוג נושאי משרה בהליכי חדלות פירעון

למשרדנו ניסיון משמעותי בייצוג דירקטורים ונושאי משרה בכירים בהליכים משפטיים שונים בקשר עם הליכי פירוק, כינוס, חדלות פירעון והסדרי חוב, בהם הליכים והסדרים מהמורכבים והרגישים בישראל, הזוכים לתהודה משפטית, ציבורית ותקשורתית רבה. הצוותים המקצועיים במשרדנו מלווים מגוון הליכים בתחום, לרבות תובענות ייצוגיות, תביעות נגזרות, הסדרי חוב, הליכי אכיפה וסכסוכי בעלי מניות ומחזיקי אגרות חוב.

במסגרת זו, מלווה משרדנו  דירקטורים ונושאי משרה בהליכים משפטיים אגב הליכי חדלות פירעון, לרבות ייעוץ לדירקטוריון כאורגן המקבל החלטות בעניינים אלה וייצוג הדירקטוריון, בין כאורגן ובין כיחידים, בהליכי תביעה אישיים, בהליכי חקירה (לפי סעיפים 373 ו -374 לפקודת החברות) וכן בתביעות אישיות נגד נושאי משרה במסגרת הליכים אלה.

כמו כן, למשרדנו ניסיון ייחודי בליווי וייצוג דירקטורים ונושאי משרה של חברות בינלאומיות בהליכים משפטיים חוצי גבולות, ובכלל זה בהליכי חדלות פירעון הנידונים בתחומי שיפוט שונים במקביל.

"A wealth of experience representing companies during debt settlements and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Known for expertise in corporate recovery and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Acts for domestic and international companies, shareholders, debenture holders, banks and various other clients on debt restructuring, voluntary and involuntary liquidation and insolvency and bankruptcy proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Particularly strong expertise in M&A between distressed companies."

The Legal 500 | 2020