התחדשות עירונית

למשרדנו מומחיות ייחודית וניסיון משמעותי בהובלת פרויקטים מורכבים בתחום ההתחדשות העירונית – פרויקטי 'פינוי ובינוי' ותמ"א 38. עורכי הדין במשרדנו צברו מוניטין משמעותי בתחום, ומשרדנו נחשב למוביל שוק ולכתובת הראשונה ליזמים הפועלים בתחום וללקוחות פרטיים (דיירים) המבקשים להוציא מן הכוח אל הפועל פרויקט נדל"ני מורכב מסוג זה.

משרדנו מעורב בנתח מהותי של הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בישראל, כאשר שוויים הכולל של הפרויקטים בהם מעורב משרדנו נאמד בעשרות מיליארדי שקלים. עורכי הדין בתחום מייצגים הן יזמים הפועלים בתחום – מול השוכרים והדיירים, מול הגופים המממנים, מול רשויות מנהליות ומינהל מקרקעי ישראל – והן לקוחות פרטיים.

ליווי משפטי לפרויקטים מסוג זה מצריך הבנה רחבה של תהליכים נדל"ניים, תוך התאמה ותשומת לב לפרטים ולמאפיינים הייחודיים של מיזמים אלו, לצד מומחיות משפטית משמעותית בתחומי נדל"ן, תכנון ובניה, מימון ועוד. כמענה לכך, לקוחות המשרד בתחום זה נהנים משירותיו של צוות נרחב ורב-תחומי של עורכי דין, המטפל בכל היבטיו של הפרויקט, בדגש על זיהוי ההיבטים הייחודיים בכל פרויקט, ומתן מענה פרטני לאתגרים הניצבים בפני כל פרויקט על ידי מומחי המשרד בתחומים השונים. במסגרת זו, הצוותים המשפטיים במשרד מעניקים שירותים משפטיים כוללים במהלך כל שלבי הרכישה, המכרז, התכנון, הרישוי, הפיתוח, הבניה והשיווק של הפרויקטים, ומייצגים לקוחות בפני הרשויות המנהליות השונות.

הטיפול בפרויקטים אלה נעשה במספר רבדים (בכל פרויקט על פי צרכיו), שראשיתם בראיית המדיניות הכלל ארצית בעניין ההתחדשות העירונית, הבאה לידי ביטוי בהלכות המשפטיות ובהכרעות של מוסדות התכנון בהיררכיה הגבוהה ביותר, עבור דרך המדיניות המקומית בכל מרחב תכנון, וכלה בצרכיו ובמאפייניו הייחודיים של כל פרויקט ופרויקט, הכול בשים לב להתפתחות המשפטית המואצת הקיימת בתחום. במסגרת זו, מעניקים עורכי הדין ליווי וייעוץ מקיף החל משלב הייזום והתכנון של הפרויקט שייבנה על המקרקעין, דרך בדיקת ההיבטים התכנוניים והיבטי המס, בניית מתווה העסקה, עריכת הסכמי שיתוף בין בעלי הזכויות במקרקעין, עריכת הסכמים בין בעלי הזכויות לבין היזם, ועובר בליווי מימון העסקה, בעריכת הסכמים עם יועצים וקבלנים וברישום הפרויקט וזכויות הדיירים בו לאחר השלמתו.

בנוסף, למשרדנו ניסיון משמעותי בניהול הליכי ליטיגציה והתדיינות בקשר עם פרויקטי התחדשות עירונית, לרבות ייצוג לקוחותינו בפני בתי המשפט ובועדות התכנון. במסגרת זו, עורכי הדין במשרדנו מנהלים משא ומתן מול דיירים ובעלי היחידות להסדרי פינוי ופיצוי, ומייצגים את לקוחותיהם בהליכים משפטיים כנגד פולשים וכנגד טוענים לדיירות מוגנת ולסוגי זכויות מקרקעין, דוגמת ברי רשות. במקביל, עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום מנהלים הליכי ליטיגציה ובכלל זה הליכי ערר ותביעות מול דיירים. כמו כן, משרדנו מטפל בתביעות מול דיירי בניינים אשר מסרבים לחתום עם שכניהם על הסכמים לקידום פרויקטים ועל התוכניות הנדרשות לקידום פרויקטים.

"Handles a high volume of NOP 38 and evacuation-construction projects in Israel, where it acts for all parties, including apartment owners and contractors."

The Legal 500 | 2020

"The group's broader offering includes assisting with major urban renewal projects."

The Legal 500 | 2020

"Highly experienced team of real estate experts, frequently selected to represent major public and private industry players."

Chambers & Partners | 2019

"Particularly well known for its involvement in urban renewal projects."

Chambers & Partners | 2018

"Notably active on significant urban renewal projects."

Chambers & Partners | 2017