חוק המזון

חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014 ("חוק המזון") נחקק במטרה להגביר את התחרותיות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה, לשם הפחתת המחירים לצרכן. החוק מבקש לקדם את התחרות בתחום המזון באמצעות שורה ארוכה של הוראות והגבלות פרטניות על ספקי מזון ועל רשתות שיווק, והוא מבוסס על סיווג ספקי מזון לקבוצות שונות, והשתת הוראות ומגבלות שונות על חברי הקבוצות בהתאם לסיווגן. במסגרת החוק, רשות התחרות פועלת כגורם מסדיר של תחום המזון בישראל ובכלל זה החוק מקנה סמכות לממונה לאשר פתיחה או לחייב סגירה של חנויות קמעונאיות, קובע מגבלות על התקשרויות עם ספקים ועוד.

משרדנו מייצג את לקוחותיו מתחום הקמעונאות בכל היבטי חוק המזון, לרבות בפני רשות התחרות, בפני שחקני המזון האחרים ומעניק  ייעוץ משפטי שוטף. בין היתר, עורכי הדין במשרדנו בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות מלווים את לקוחותיהם בהליכים מול רשות התחרות בקשר עם חוק המזון, בכל הנוגע לפתיחת סניפים באזורים בהם הוכרז הלקוח כבעל נתח שוק מסוים; מייעצים בקשר עם מכירת פעילות והשכרת סניפים; וכן בקשר עם הגשת בקשות מיזוג ופניות לממונה על התחרות. במסגרת זו, מלווים עורכי הדין את לקוחותיהם בסוגיות חדשניות, שטרם נבחנו בישראל, ובהחלטות תקדימיות של רשות התחרות.

"Prominent firm with a strong team that serves significant clients in competition and antitrust mandates."

Chambers & Partners | 2020

"Effort, diligence and exceptional knowledge in the field of competition law."

Chambers & Partners | 2020

"Well versed in engaging with the ICA, including submitting merger notices."

Chambers & Partners | 2020

"Highly dedicated to the success of their clients, promptly responding to any request or enquiry with clear legal counsel that takes into account the broader business perspective."

Chamber & Partners | 2020

"With particular strengths in merger control and complex regulatory issues, Goldfarb Seligman & Co.'s antitrust department has been involved in many of the market's largest deals, especially within heavily regulated sectors such as banking and telecoms."

The Legal 500 | 2019