חוזים אישיים, הסדרים ותוכניות לעובדים

למחלקת דיני עבודה ורילוקיישן של המשרד מומחיות בכל הנוגע ליחסי העבודה האישיים בכלל ולהסכמי עבודה בפרט. מומחיותה של המחלקה באה לידי ביטוי לא רק בהכרת המסגרת החוקית על בוריה, אלא גם בהבנת היבטים ארגוניים ותפעוליים ובהתאמת צרכי הלקוחות בכל הנוגע להסכמי העבודה לסביבה העסקית והמשפטית הקיימת.

עורכי הדין מלווים את לקוחותיהם ועורכים הסכמי העסקה בשלבים שונים בחיי הארגון, החל מהכנת הסכמי עבודה שלדיים ומודולריים לחברות בתחילת דרכן, דרך שינויים בחייה של החברה, לרבות הנפקות וסיבובי השקעה, והכנת הסכמים המתאימים למצבים משתנים אלה, וכלה בסיום העסקתם של עובדים עקב מכירות, מיזוגים, או פיטורים, והכנת הסכמים רלבנטיים. ניסיונם המגוון של עורכי הדין ומעורבותם בליווי עסקאות ובליווי תהליכים בתחום יחסי העבודה, בין היתר במסגרת שינויי מבנה, השקעות, מכירות ומיזוגים, מאפשרים להם להעמיד לרשות לקוחותיהם סל פתרונות, משפטיים וחוזיים, עשיר ויצירתי.

למחלקה מומחיות מיוחדת בכל הנוגע להתקשרויות בין עובדים בכירים ונושאי משרה לבין חברות, הן במסגרת הסכמי עבודה והן במסגרת הסכמי שירותים או הסכמי יעוץ. המחלקה מלווה את לקוחותיה החל משלביו הראשונים של המשא ומתן ועד לסיומו המוצלח בהסכם התקשרות בין החברה לבין נושא המשרה הבכיר. כמו כן, מלווה המחלקה חברות וארגונים במסגרת הליכי היפרדות מעובדים בכירים ומנושאי משרה.

עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום משפט העבודה עובדים בשיתוף פעולה מלא עם עורכי הדין בעלי המומחיות בתחומי מיסים ותגמול הבכירים בכל הנוגע להיבטי המס ולתוכניות התגמול ההוני, וכן עובדים בשיתוף פעולה מלא עם עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום שוק ההון והממשל התאגידי בקשר עם הליכי קבלת אישורים ודיווחים מיידים הנדרשים שעה ומדובר בבכירים ונושאי משרה בחברות ציבוריות. הניסיון הרב שנצבר בין כתלי המחלקה מאפשר לה להביא בחשבון מגוון תרחישים ופתרונות ולהתאים אותם לצרכי הלקוח, ברגישות ובדיסקרטיות הנדרשת.

"Good ability to work under pressure and not be affected by the opposing side’s attempts to misrepresent the subject under consideration."

The Legal 500 | 2020

"Knowledgeable and innovative professionals who respond to enquiries swiftly and efficiently."

Chambers & Partners | 2020

"Well-known employment practice offering extensive services for both domestic and international employers on a range of matters."

Chambers & Partners | 2019

"Very professional and always take notice of the smallest details."

Chambers & Partners | 2019

"Goldfarb Seligman & Co. represents corporate clients in union negotiations as well as in the labour court and assists multinationals with Israeli labour compliance."

The Legal 500 | 2018