חדלות פירעון

למשרדנו מומחיות ייחודית בניהול הליכי חדלות פירעון. הצוותים המקצועיים במשרדנו הפועלים בתחום הינם צוותים אינטרדיסציפלינריים המלווים את החברה מקרוב ומעניקים ייעוץ כולל בתחומי בנקאות ומימון, דיני עבודה, מיסוי וליטיגציה.

במסגרת זו, מייצגים הצוותים המקצועיים במשרדנו חברות ותאגידים במגוון הליכים משפטיים, ובכלל זה בהליכי הסדרי נושים, הבראת חברות, פירוק וכינוס נכסים; וכן מייעצים בנוגע למשא ומתן מחודש של הסכמי מימון עם מלווים, ארגון מחדש של הלוואות וחובות, מכירת נכסים, הצעות המרה ועוד.

כמו כן, מטפל משרדנו בהליכי חדלות פירעון, מקומיים ובינלאומיים, מרצון או שלא מרצון. הצוותים המקצועיים במשרדנו בעלי ניסיון רב בתחום, ומכהנים במגוון תפקידים – כונסים, מפרקים ונאמנים בהקפאת הליכים והסדרי נושים.

בנוסף, למשרדנו מומחיות ייחודית בליווי דירקטורים ונושאי משרה בהליכים משפטיים אגב הליכי חדלות פירעון, ובכלל זה בייעוץ לדירקטוריון כאורגן המקבל החלטות בעניינים אלה ובייצוג הדירקטוריון, בין כאורגן ובין כיחידים, בהליכי תביעה אישיים, בהליכי חקירה (לפי ס' 373 ו -374 לפקודת החברות) וכן בתביעות אישיות נגד נושאי משרה במסגרת הליכים אלה.

עם לקוחותינו בתחום זה נמנים חברות החזקה וחברות בתחום המלונאות, הבניה, היזמות, הקמעונאות והתעשייה; בעלי מניות; דירקטורים ונושאי משרה; נושים ובעלי חוב; רוכשים של חברות ונכסים אשר נקלעו להליכי חדלות פירעון; ועוד.

"A wealth of experience representing companies during debt settlements and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Known for expertise in corporate recovery and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Acts for domestic and international companies, shareholders, debenture holders, banks and various other clients on debt restructuring, voluntary and involuntary liquidation and insolvency and bankruptcy proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Particularly strong expertise in M&A between distressed companies."

The Legal 500 | 2020