חברות תעשייתיות בתחום המזון

עורכי הדין במשרדנו בעלי מומחיות ייחודית בכל הנוגע להיבטים המשפטיים של ייצור, פרסום, שיווק ומכירה של מוצרים בתעשיית המזון בישראל ומחוצה לה.

לצוותים המשפטיים היכרות מעמיקה עם הדינים הייחודיים לתעשייה זו, בפרט בקשר עם שלבי הייצור, המכירה והשיווק של מוצרי צריכה אלו. לצד זאת, לעורכי הדין בקיאות רחבה עם הוראות הרגולציה הענפה בתחום, ובכלל זה חוקים העוסקים במישרין בהיבטים השונים של פעילות חברות בתחום (דוגמת חקיקת בריאות הציבור בתחום המזון והגבלת פרסום אלכוהול).

הידע הרגולטורי הנרחב של הצוותים המשפטיים, לצד בקיאותם בדין המקומי המתייחס לתחום המזון, מאפשרים לעורכי הדין להעניק ייעוץ משפטי מיטבי ללקוחותיהם, תוך בחינת מכלול ההיבטים המשפטיים של הסבך הרגולטורי תחתיו פועלות חברות בתחום המזון.

עם לקוחותינו בתחום נמנות חברות מובילות בארץ ובעולם בתחומי תעשיית החלב ותחליפיו, תעשיית המשקאות הקלים, בירה, יין ועוד, וכן, מותגים בינלאומיים מובילים בתעשייה זו.