דיני סביבה - חברות טכנולוגיה

משרדנו מייעץ ומלווה באופן שוטף חברות בעלות טכנולוגיות סביבתיות (Clean-Tech) במגוון תחומים – מים, קרקע, אנרגיות מתחדשות, תשתיות גז, אגרואקולוגיה, רכבים חשמליים ועוד –  וקבוצות משקיעים המתעניינות בהשקעות בתחום זה.

במסגרת זו, מעניקים עורכי הדין ייעוץ משפטי שוטף בסוגיות הנוגעות לעניינים סביבתיים הקשורים לפעילותן השוטפת של חברות אלו, מלווים עסקאות מסחריות הקשורות בהסכמי השקעה או ברכישה מאסיבית של נכסים, מלווים בדיקות נאותות  וכן מסייעים בהטמעת הנושאים הסביבתיים במסגרת ההסכמית של העסקאות.

המוניטין הרב שצברו עורכי הדין במשרדנו בתחום הופך אותם לגורם מקשר בין תעשיות המחפשות פתרונות טכנולוגיים ברי-קיימא, בשל מגמות הולכות ומחמירות ברגולציה הסביבתית, לבין חברות בעלות טכנולוגיות סביבתיות בתחילת דרכן המחפשות משקיעים ואתרי ביתא.

שותפים