חברות וגופים ביטחוניים

במרוצת השנים צבר משרדנו ניסיון משמעותי בליווי גופים ממשלתיים וביטחוניים, בייעוץ בקשר עם עסקאות בשדה המשפט הצבאי-הביטחוני ובליווי הליכים משפטיים מגוונים בתחום. עורכי דין רבים במשרדנו הם בעלי סיווג ביטחוני גבוה ביותר ובעלי ניסיון עשיר בכל הקשור לעבודה במסגרת של ארגונים ממשלתיים, ביטחוניים וצבאיים.

משרדנו מעניק ייעוץ שוטף לחברות ביטחוניות במגוון נושאים ועניינים, לרבות בקשר עם התנהלותן מול רשויות השלטון השונות. משרדנו מייצג חברות אלו במסגרת סכסוכים והליכים מורכבים, ובכלל זה במסגרת תביעות נזיקין שהוגשו כנגדן על-ידי עובדיהן, במסגרת הליכים שעניינם איכות הסביבה, לרבות במסגרת תובענות ייצוגיות לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992 ובמסגרת הליכים נוספים. הטיפול בהליכים אלה מציב אתגרים רבים, הנובעים, בין היתר, ממורכבות התחום וכן מיחסי הגומלין בין חברות אלו לבין משרד הביטחון.

עורכי הדין במשרדנו מעניקים חוות דעת לחברות ולגופים ביטחוניים, בפרט בתחומים הנוגעים להתנהלותן הפנימית. במסגרת זו, משרדנו מייעץ בנוגע להיבטים הקשורים לאכיפת האיסור על מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, ואף הכין עבור חלקן, בסיוע אחרים, "תכנית ציות" כוללת בנושא. כמו כן, המשרד מייצג את החברות בתיקים בעלי אופי בטחוני, לרבות בתחום הקניין הרוחני, וכן מייעץ לחברות בתחום דיני מכרזים, במסגרת הצעות ומכרזים להם היבטים ביטחוניים, ומיצג אותן בערכאות שונות בעניינים אלה.

במרוצת השנים, ליווה משרדנו חלק מחברות אלו בהליך הנפקת איגרות חוב וערך עבורן תשקיפי גיוס חוב. במסגרת זו, עסק המשרד בעניינים ביטחוניים שונים וניהל מגעים עם רשויות המדינה הרלבנטיות, תוך שמירת האיזון בין הניתן והנדרש לגילוי במסגרת דיני ניירות הערך, לבין הנושאים החסויים מבחינה ביטחונית. משרדנו ביצע אף בדיקת נאותות מקיפה, שמטבעה כרוכים בה עניינים ביטחוניים רבים.

הצוותים המשפטיים מעניקים ייצוג משפטי לבכירי חברות הפועלות בסקטור הביטחוני ולקצינים בכירים במשפטים צבאיים רגישים ומשמעותיים, לרבות הליכים פליליים ומשמעתיים. כמו כן, היה משרדנו מעורה בדיונים העוסקים בסוגיות ביטחון לאומי ובשאלות הסגרה, בועדות חקירה צבאיות וביטחוניות ועוד.

שותפים

יודי_לוי

יודי לוי

מייסד, יושב ראש
צבי_בר-נתן

צבי בר-נתן

סגן יושב ראש