השקעה מוסדית

משרדנו מלווה שורה של גופים מוסדיים הפועלים בישראל, לרבות חברות מנהלות של קופות גמל, קרנות פנסיה ומבטחים, בכל הקשור לביצוע השקעותיהם המשמעויות.

במסגרת זו, מעמיד המשרד לרשות לקוחותיו את ניסיונו העשיר והמשמעותי בתחומי משפט מסחרי וניהול עסקאות מורכבות, השקעות ומימון וכן משלב את הידע הרגולטורי הרב במשרד שצברו הצוותים המשפטיים בתחומי ביטוח, גמל וכללי השקעה החלים על גופים אלו, תוך התאמת המענה המשפטי באופן המיטבי לצרכיו של הלקוח.

הניסיון האמור מבטיח טיפול מקיף בכלל ההיבטים העשויים להתעורר בעסקאות מסוג זה, ובכלל זה היבטי רגולציה, מיסוי, הגבלים עסקיים, דיני עבודה ועוד.

אנו מלווים באופן שוטף השקעות גופים מוסדיים בתאגידים עסקיים שונים, בנכסי נדל"ן בישראל ובחו"ל, ובקרנות השקעה מסוגים שונים, לרבות קרנות הון סיכון, קרנות הון פרטיות, קרנות נדל"ן וקרנות גידור, לרבות ליווי וייצוג גופים מוסדיים בהשקעות מסוג זה מול הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

כמו כן, משרדנו צבר ניסיון ייחודי ורב בייצוג תאגידים הפונים לקבלת מימון או לביצוע עסקאות אחרות עם גופים מוסדיים, לרבות העמדת הלוואות מותאמות על ידי הגופים המוסדיים, העמדת מימון לפעילות תאגידים ולביצוע עסקאות נדל"ן, וגיוס כספים על ידי קרנות השקעה.

משרדנו מלווה שורה של גופים מוסדיים הפועלים בישראל, לרבות חברות מנהלות של קופות גמל, קרנות פנסיה ומבטחים, בכל הקשור לביצוע השקעותיהם המשמעויות.

במסגרת זו, מעמיד המשרד לרשות לקוחותיו את ניסיונו העשיר והמשמעותי בתחומי משפט מסחרי וניהול עסקאות מורכבות, השקעות ומימון וכן משלב את הידע הרגולטורי הרב במשרד שצברו הצוותים המשפטיים בתחומי ביטוח, גמל וכללי השקעה החלים על גופים אלו, תוך התאמת המענה המשפטי באופן המיטבי לצרכיו של הלקוח.

הניסיון האמור מבטיח טיפול מקיף בכלל ההיבטים העשויים להתעורר בעסקאות מסוג זה, ובכלל זה היבטי רגולציה, מיסוי, הגבלים עסקיים, דיני עבודה ועוד.

אנו מלווים באופן שוטף השקעות גופים מוסדיים בתאגידים עסקיים שונים, בנכסי נדל"ן בישראל ובחו"ל, ובקרנות השקעה מסוגים שונים, לרבות קרנות הון סיכון, קרנות הון פרטיות, קרנות נדל"ן וקרנות גידור, לרבות ליווי וייצוג גופים מוסדיים בהשקעות מסוג זה מול הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

כמו כן, משרדנו צבר ניסיון ייחודי ורב בייצוג תאגידים הפונים לקבלת מימון או לביצוע עסקאות אחרות עם גופים מוסדיים, לרבות העמדת הלוואות Tailor Made על ידי הגופים המוסדיים, העמדת מימון לפעילות תאגידים ולביצוע עסקאות נדל"ן, וגיוס כספים על ידי קרנות השקעה.

"Prominent full-service firm with an impressive roster of local and international clients in the financial sector."

Chambers & Partners | 2020

"Offers solid expertise acting as underwriters for global banks and financial institutions."

Chambers & Partners | 2020

"Goldfarb Seligman & Co. has experience advising non-traditional lenders and multinational banks on various financing transactions, but has unique expertise in debit and prepaid card regulation and fintech."

The Legal 500 | 2018

"Advises leading international banks on a wide range of equity and debt offerings."

The Legal 500 | 2017

"Represents excellent value for money on complex transactions and assignments."

The Legal 500 | 2016