השכלה גבוהה

משרדנו מייצג מזה מספר שנים את המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ואת הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) הפועלת במסגרתה.

ייצוג המועצה להשכלה גבוהה מרכז את מירב הטיפול בנושא ההשכלה הגבוהה בישראל, על כלל היבטיו. לאור העובדה שמדובר בייצוג התאגיד הסטטוטורי המטפל בכל ענייני ההשכלה הגבוהה במדינה. כחלק מליווי המ"לג כרגולטור, עורכי הדין הפועלים בתחום צברו ניסיון משמעותי ומעורבות גבוהה במגוון ההליכים הקשורים לתחום ההשכלה הגבוהה בישראל.

כפועל יוצא, מעניק משרדנו ייעוץ וליווי משפטי שוטף בשאלות משפטיות שונות מתחומי המשפט המנהלי והחוקתי העולות מעבודת מל"ג וות"ת, וכן מוענק ייצוג בבתי משפט בתביעות אזרחיות ומנהליות, המוגשות נגד גופים אלה, וכן ניתנות חוות דעת בשאלות משפטיות שונות העולות מעבודת מל"ג וות"ת.

כמו כן, משרדנו מלווה את המ"לג באופן שוטף בעניינים משפטיים הכרוכים בעבודתו כרגולטור, הן מול מוסדות להשכלה גבוהה והן מול משרדי הממשלה.

שותפים