הפרטה של חברות ממשלתיות

משרדנו מלווה הליכי הפרטה של חברות ממשלתיות, תוך מתן מענה מקצועי – כולל בתחומי דיני חברות, שוק הון, רגולציה, מיסוי, מימון, דיני עבודה ועוד.

משרדנו צבר ניסיון משמעותי והבנה עמוקה עם הסוגיות המורכבות אגב הליכים אלו, כמלווה ומייצג את החברות הממשלתיות, את רשות החברות הממשלתיות או את הרוכשים הפרטיים.

ניסיונו של המשרד בתחום, לצד ההיכרות וקשרי העבודה הענפים עם גורמי הרגולציה הרלוונטיים, מאפשר לצוותים המשפטיים להעניק ייעוץ משפטי אסטרטגי בכל נקודת זמן של הליך ההפרטה.

במסגרת זו, מלווים הצוותים המשפטיים הנפקות בשוק הראשוני (IPO) בבורסות בישראל ובעולם, ובכלל זה מכינים את התשקיף וכלל מסמכי ההנפקה; מייעצים באשר להכנת החברה הממשלתית לתפקוד כתאגיד מדווח; מעניקים ליווי בתחום הממשל התאגידי בעת ההפרטה ואחריה; מייעצים בקשר עם זכויות ממשלתיות, רשיונות ו'מניית זהב'; מנהלים ומלווים את כלל המגעים עם הגורמים הרגולטוריים, לרבות רשות החברות הממשלתיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים; מנהלים את המשאים ומתנים עם הרוכש ועם גורמים אחרים בקשר עם ההנפקה; מנסחים הסכמים מקומיים ובינלאומיים, תוך מתן מענה כולל בנוגע להיבטים ביטחוניים ולהיבטים של קניין רוחני; וכן מלווים מקרוב סוגיות בתחום משפט העבודה, ובכלל זה מעניקים ליווי בקשר עם המשא ומתן עם ועדי העובדים ובמסגרת המשא ומתן הקיבוצי.

שותפים

יודי_לוי

יודי לוי

מייסד, יושב ראש