הסדרי חוב

משרדנו מטפל במגוון הסדרי חוב של תאגידים ולקוחות פרטיים ובהסדרי מימון מחדש. במסגרת זו, משרדנו מייצג ומייעץ לכלל בעלי העניין בהסדר החוב, לרבות החברות המנפיקות; נאמנים למחזיקי אגרות חוב ומחזיקי אגרות החוב; נושים שונים; בעלי מניות ובעלי שליטה; בנקים; משקיעים; דירקטוריונים ונושאי משרה בכירים; וכן צדדים נוספים.

לאור ניסיוננו רב השנים כמשרד מוביל בתחומי שוק ההון, דיני חברות וחדלות פירעון, צבר משרדנו מומחיות ייחודית, מוניטין רב והבנה מעמיקה בייעוץ בקשר עם סוגיות מורכבות המתעוררות אגב הליכי הסדרי חוב, תוך אפיון הצרכים העומדים בבסיס השיקולים של כל אחד ואחד מבעלי העניין. הניסיון המשמעותי, לצד קשרי העבודה הענפים עם הגורמים המרכזיים בתחום וגורמי הרגולציה הרלוונטיים, מאפשרים לצוותים המקצועיים להעמיד לרשות לקוחותיהם סל שלם של פתרונות יצירתיים בהיבט העסקי ובהיבט המשפטי.

הצוותים המקצועיים במשרדנו מלווים את לקוחותיהם בכל נקודת זמן, תוך שהם מעניקים ליווי משפטי-עסקי-אסטרטגי כולל בתחומי דיני חברות, שוק הון, חדלות פירעון, מיסוי, זכויות עובדים, ממשל תאגידי וליטיגציה, החל מנקודת הזמן הראשונה בה ניתן לזהות את הצורך בהסדר, עבור בליווי ויעוץ לבעלי העניין קודם ובמהלך אסיפות מחזיקי אגרות החוב, בניהול המשא ומתן, וכלה בהליכי הרכבת ההסדר ואישורו.

במסגרת זו, מלווים הצוותים המקצועיים במשרדנו את הליכי הבקשה לאישור הסדר; מייעצים לדירקטוריון באשר לאספקטים המגוונים ולמשמעויות ההליך; מנהלים את המגעים עם הגורמים הרגולטוריים השונים, לרבות הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב; ומנסחים את כלל המסמכים והבקשות הנדרשים לצורך השלמת ההסדר, עד לאישורו.

"A wealth of experience representing companies during debt settlements and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Known for expertise in corporate recovery and insolvency proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Acts for domestic and international companies, shareholders, debenture holders, banks and various other clients on debt restructuring, voluntary and involuntary liquidation and insolvency and bankruptcy proceedings."

The Legal 500 | 2020

"Particularly strong expertise in M&A between distressed companies."

The Legal 500 | 2020