היתרים, רישוי ודיני איכות הסביבה

לעורכי הדין במשרדנו היכרות מעמיקה וניסיון רב בקשר עם הרגולציה הדינמית בתחום איכות הסביבה. הצוותים המשפטיים מעניקים ללקוחות המשרד ליווי וייעוץ שוטף בתחום, ובכלל זה מעטפת כוללת המסייעת בקבלת היתרים ורישיונות הנדרשים לפעילותה של חברה תעשייתית.

במסגרת זו, עורכי הדין במשרדנו מייעצים בקשר עם ניהול הטיפול בשפכי תעשייה וזרמי פסולת, עומדים בקשר עם הרגולטורים הרלוונטיים, מלווים הליכי רישוי עסקים, היתרי פליטה והיתרי רעלים וכן בונים ומטמיעים תוכניות אכיפה סביבתיות ותוכניות לצמצום פערים.

בנוסף, לעורכי הדין ניסיון רב בייצוג לקוחות במסגרת מגוון הליכי ליטיגציה מנהלית, לרבות תלונות, עררים, עתירות ושימועים. במסגרת זו, מייצגים הצוותים המשפטיים את לקוחותיהם בפני הרגולטורים השונים, ובכלל זה המשרד להגנת הסביבה ורשות המים.

כמו כן, עורכי הדין בעלי המומחיות בתחום במשרדנו מצויים בקשר שוטף עם גורמים רגולטוריים בתחום איכות הסביבה ובכלל זה מלווים הליכי חקיקה של חוקים סביבתיים שונים ותיקוני חקיקה שוטפים בתחום.

שותפים